intTypePromotion=1

Nghị định số 119-HĐBT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
55
lượt xem
2
download

Nghị định số 119-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 119-HĐBT về việc sắp xếp lại bộ máy giúp việc Bộ trưởng Bộ Xây dựng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 119-HĐBT

  1. HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 119-HĐBT Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 1984 NGHỊ ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 119-HĐBT NGÀY 12 THÁNG 9 NĂM 1984 VỀ VIỆC SẮP XẾP LẠI BỘ MÁY GIÚP BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG THỰC HIỆN CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981; Căn cứ Nghị định số 150-HĐBT ngày 13 tháng 12 năm 1983 của Hội đồng Bộ trưởng; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. NGHỊ ĐỊNH: Điều 1: Bộ máy giúp Bộ trưởng Bộ Xây dựng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với các lĩnh vực công tác gồm có: 1. Văn phòng bộ, 2. Vụ kế hoạch, 3. Vụ tài chính - kế toán, 4. Vụ khoa học và kỹ thuật, 5. Vụ tổ chức cán bộ, 6. Vụ lao động - tiền lương, 7. Vụ xây dựng cơ bản, 8. Vụ hợp tác quốc tế, 9. Ban thanh tra, 10. Vụ xây lắp,
  2. 11. Vụ vật liệu xây dựng, 12. Vụ nhà đất và công trình công cộng, 13. Vụ cơ giới hoá và trang bị kỹ thuật, 14. Vụ vật tư và vận tải. Điều 2: Vụ, ban do một Vụ trưởng, Trưởng ban phụ trách. Giúp việc Vụ trưởng, Trưởng ban có một số Phó vụ trưởng, Phó trưởng ban; Vụ, Ban nói chung không tổ chức phòng. Điều 3: Chức năng, nhiệm vụ và phương thức hoạt động của từng Vụ, Ban do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định. Biên chế của các tổ chức nói trên do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định trong tổng số biên chế được Nhà nước giao. Điều 4: Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này. Tố Hữu (Đã ký)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản