Nghị định số 19/2000/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
73
lượt xem
3
download

Nghị định số 19/2000/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 19/2000/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 19/2000/NĐ-CP

  1. 19/2000/ND-CP,Ngh nh 19,Chính ph ,Lu t thu chuy n quy n s d ng t,Lu t thu chuy n quy n s d ng t s a i,Hư ng d n,Thu - Phí - L Phí,B t ng s n,Quy n dân s ,Nghi dinh 19,Chinh phu,Luat thue chuyen quyen su dung dat,Luat thue chuyen quyen su dung dat sua doi,Huong dan,Thue - Phi - Le Phi,Bat dong san,Quyen dan su Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên!
  2. Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản