Nghị định số 27/2005/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
84
lượt xem
1
download

Nghị định số 27/2005/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 27/2005/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thủy sản do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 27/2005/NĐ-CP

  1. 27/2005/ND-CP,Ngh nh 27,Chính ph ,Ch th y s n u m i,Khu b o t n bi n,Qu Tái t o ngu n l i th y s n,Lu t Th y s n,Hư ng d n,Tài nguyên- Môi trư ng,Nghi dinh 27,Chinh phu,Cho thuy san dau moi,Khu bao ton bien,Quy Tai tao nguon loi thuy san,Luat Thuy san,Huong dan,Tai nguyen- Moi truong Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n.
  2. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản