Nghị định số 33/2000/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
77
lượt xem
1
download

Nghị định số 33/2000/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 33/2000/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kiên Hải và huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 33/2000/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 33/2000/N -CP Hà N i, ngày 17 tháng 8 năm 2000 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 33/2000/N -CP NGÀY 17 THÁNG 8 NĂM 2000 V VI C I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH HUY N KIÊN H I VÀ HUY N KIÊN LƯƠNG, T NH KIÊN GIANG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Kiên Giang và B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph , NGHN NNH: i u 1. Chuy n xã Hòn Ngh và xã Sơn H i thu c huy n Kiên H i v huy n Kiên Lương qu n lý. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. M i quy nh trư c ây trái Ngh nh này u bãi b . i u 3. Ch t ch U ban nhân dân t nh Kiên Giang, B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản