Nghị định về cấp giấy chứng nhận quyên sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số 88/2009/ NĐ-CP

Chia sẻ: Bạch Diễm My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
214
lượt xem
27
download

Nghị định về cấp giấy chứng nhận quyên sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số 88/2009/ NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Căn cứ luật tổ chức chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Đất đai là đối tượng phân chia và giữ vai trò quan tọng trong việc quyết định sự phân bố va định hướng phát triển của tất cả các hoạt động kinh tế xã hội và môi trường vùng đô thị . Để quản lý sử dụng đất đai ngày càng có hiệu quả,

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định về cấp giấy chứng nhận quyên sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số 88/2009/ NĐ-CP

    Đồng bộ tài khoản