Nghị quyết Số: 13/NQ-CP của Chính Phủ

Chia sẻ: In Oneyear | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
66
lượt xem
5
download

Nghị quyết Số: 13/NQ-CP của Chính Phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ, DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2004 – 2011

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết Số: 13/NQ-CP của Chính Phủ

  1. CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 13/NQ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2010 NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ, DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2004 – 2011 CHÍNH PHỦ Căn cứ Điều 11 của Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị quyết số 15/2008/QH12 ngày 29 tháng 5 năm 2008 về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan; Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Phê chuẩn số lượng 46 (bốn mươi sáu) đơn vị bầu cử và danh sách các đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2004 – 2011 (có danh sách kèm theo). Điều 2. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
  2. TM. CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Như Điều 2; - HĐND và UBND thành phố Hà Nội; - Thủ tướng và các PTTg Chính phủ; - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Quốc hội; - Ủy ban TWMTTQ Việt Nam; Nguyễn Tấn Dũng - VPCP: BTCN, các PCN; - Các Vụ: TH, PL, ĐP; - Cổng TTĐT; - Lưu: VT, TCCV (5 bản) SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2004 – 2011 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ) STT ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH ĐƠN VỊ BẦU CỬ 1 Quận Ba Đình Đơn vị bầu cử số 01 Đơn vị bầu cử số 02 2 Quận Tây Hồ Đơn vị bầu cử số 03 3 Quận Hoàn Kiếm Đơn vị bầu cử số 04 4 Quận Hai Bà Trưng Đơn vị bầu cử số 05 Đơn vị bầu cử số 06
  3. 5 Quận Hoàng Mai Đơn vị bầu cử số 07 6 Quận Đống Đa Đơn vị bầu cử số 08 Đơn vị bầu cử số 09 Đơn vị bầu cử số 10 7 Quận Thanh Xuân Đơn vị bầu cử số 11 Đơn vị bầu cử số 12 8 Quận Cầu Giấy Đơn vị bầu cử số 13 9 Quận Long Biên Đơn vị bầu cử số 14 10 Huyện Gia Lâm Đơn vị bầu cử số 15 Đơn vị bầu cử số 16 11 Huyện Đông Anh Đơn vị bầu cử số 17 Đơn vị bầu cử số 18 12 Huyện Sóc Sơn Đơn vị bầu cử số 19 Đơn vị bầu cử số 20 13 Huyện Từ Liêm Đơn vị bầu cử số 21 Đơn vị bầu cử số 22 14 Huyện Thanh Trì Đơn vị bầu cử số 23 15 Huyện Ba Vì Đơn vị bầu cử số 24 Đơn vị bầu cử số 25 16 Thị xã Sơn Tây Đơn vị bầu cử số 26
  4. 17 Huyện Phúc Thọ Đơn vị bầu cử số 27 18 Huyện Đan Phượng Đơn vị bầu cử số 28 19 Huyện Hoài Đức Đơn vị bầu cử số 29 Đơn vị bầu cử số 30 20 Huyện Thạch Thất Đơn vị bầu cử số 31 21 Huyện Quốc Oai Đơn vị bầu cử số 32 22 Quận Hà Đông Đơn vị bầu cử số 33 23 Huyện Chương Mỹ Đơn vị bầu cử số 34 Đơn vị bầu cử số 35 24 Huyện Thanh Oai Đơn vị bầu cử số 36 Đơn vị bầu cử số 37 25 Huyện Thường Tín Đơn vị bầu cử số 38 Đơn vị bầu cử số 39 26 Huyện Phú Xuyên Đơn vị bầu cử số 40 Đơn vị bầu cử số 41 27 Huyện Ứng Hòa Đơn vị bầu cử số 42 Đơn vị bầu cử số 43 28 Huyện Mỹ Đức Đơn vị bầu cử số 44 Đơn vị bầu cử số 45 29 Huyện Mê Linh Đơn vị bầu cử số 46
Đồng bộ tài khoản