Nghị quyết số 19/2008/NQ-HĐND về việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh do Hội đồng nhân dân quận Gò Vấp ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
43
lượt xem
0
download

Nghị quyết số 19/2008/NQ-HĐND về việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh do Hội đồng nhân dân quận Gò Vấp ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 19/2008/NQ-HĐND về việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh do Hội đồng nhân dân quận Gò Vấp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 19/2008/NQ-HĐND về việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh do Hội đồng nhân dân quận Gò Vấp ban hành

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QU N GÒ V P c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 19/2008/NQ-H ND Gò V p, ngày 11 tháng 7 năm 2008 NGHN QUY T V I U CH NH QUY HO CH CHUNG XÂY D NG QU N GÒ V P, THÀNH PH H CHÍ MINH H I NG NHÂN DÂN QU N GÒ V P KHÓA IX, KỲ H P L N TH 10 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Trên cơ s xem xét t trình c a y ban nhân dân qu n Gò V p trình H i ng nhân dân qu n v án i u ch nh quy ho ch chung xây d ng qu n Gò V p, thành ph H Chí Minh, báo cáo th m tra c a Ban Kinh t - Xã h i và các ý ki n phát bi u th o lu n t i kỳ h p, QUY T NGHN: i u 1. Xét th y lý do và s c n thi t ph i i u ch nh quy ho ch ã nêu trong t trình là h p lý. H i ng nhân dân qu n Gò V p nh t trí v i t trình c a y ban nhân dân qu n trình H i ng nhân dân qu n v án i u ch nh quy ho ch chung xây d ng qu n Gò V p, thành ph H Chí Minh. i u 2. H i ng nhân dân qu n giao y ban nhân dân qu n hoàn ch nh án i u ch nh quy ho ch chung xây d ng qu n Gò V p và m b o th c hi n úng quy trình trình Thành ph phê duy t. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n Gò V p khóa IX thông qua t i kỳ h p H i ng nhân dân qu n l n th 10, ngày 11 tháng 7 năm 2008./. CH TNCH Nguy n Kim Hi u

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản