NGHỊ QUYẾT SỐ 62/2007/NQ- HĐND HUYỆN GÒ CÔNG ĐÔNG

Chia sẻ: Hong Le | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
73
lượt xem
4
download

NGHỊ QUYẾT SỐ 62/2007/NQ- HĐND HUYỆN GÒ CÔNG ĐÔNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2008...và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân ở các tuyến, thực hiện công bằng ... Giao Thường trực HĐND, 2 ban HĐND huyện và các vị đại biểu HĐND ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: NGHỊ QUYẾT SỐ 62/2007/NQ- HĐND HUYỆN GÒ CÔNG ĐÔNG

  1. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HUYỆN GÒ CÔNG ĐÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 62/2007/NQ-HĐND Gò Công Đông, ngày 20 tháng 12 năm 2007 NGHỊ QUYẾT Về nhiệm vụ năm 2008 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN GÒ CÔNG ĐÔNG KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 10 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND) ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004; Qua xem xét Báo cáo số 189/BC-UBND ngày 26/11/2007 của UBND huyện Gò Công Đông về tình hình kinh tế - xã hội năm 2008 và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và ý kiến thảo luận, đóng góp của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa IX, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Hội đồng nhân dân huyện nhất trí với đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2007 và phương hướng nhiệm vụ năm 2008 đã nêu trong Báo cáo số 189/BC-UBND ngày 26/11/2007 của UBND huyện, với các mục tiêu và giải pháp chủ yếu năm 2008 như sau: * Các chỉ tiêu kinh tế: 1. Giá trị tăng thêm (GDP) tăng 9 - 10% so năm 2007. 2. Giá trị tăng thêm nông, lâm, ngư tăng 3 - 4% so năm 2007. 3. Giá trị tăng thêm công nghiệp - xây dựng tăng 12 - 14% so năm 2007. 4. Giá trị tăng thêm các ngành thương mại - dịch vụ tăng 16 - 18% so năm 2007. 5. Tổng thu ngân sách địa phương là 42,410 tỷ đồng. 6. Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 604 tỷ đồng. 7. Cơ cấu kinh tế trong GDP: + Khu vực I (Nông-lâm-ngư) 67,1% + Khu vực II (Công nghiệp - xây dựng) 10% + Khu vực III (thương mại-dịch vụ) 22,9% 8. Thu nhập bình quân đầu người 9,9 triệu đồng 9. Mật độ điện thoại đạt 07 máy/100 dân. * Các chỉ tiêu về xã hội:
  2. 1. Tiếp tục thực hiện chương trình phổ cập giáo dục trung học phổ thông ở những xã có điều kiện. 2. Phấn đấu duy trì mức giảm sinh bình quân 0,026%; giảm tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên 0,04 - 0,05%. 3. Tạo việc làm cho khoảng 14.000 lao động. 4. Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn dưới 11%. 5. Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng xuống dưới 15%. 6. Giảm tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh xuống dưới 3,8%. Điều 2. Giải pháp thực hiện - Tiếp tục thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa có chất lượng và hiệu quả, gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ; xây dựng vùng quy hoạch phát triển chăn nuôi, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. Nâng cao hiệu quả sử dụng đất, xây dựng nhiều cánh đồng đạt 50 triệu đồng/ha/năm. - Chủ động phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Nâng cao năng lực giám sát dịch tể và tăng cường công tác thông tin về dịch tể từ cơ sở chăn nuôi đến trạm thú y. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng thức ăn chăn nuôi. - Khuyến khích hộ nông dân phát triển đa dạng các ngành nghề sản xuất và kinh tế hợp tác để tạo ra những sản phẩm có năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế cao. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với các tổ hợp tác, hợp tác xã hoặc trực tiếp với nông dân để từng bước gắn kết trong sản xuất nông nghiệp. - Tiếp tục phát triển các vùng nuôi thủy sản tập trung theo hướng thâm canh hóa, đa dạng hóa các giống loài thủy sản có giá trị. Đầu tư xây dựng các vùng nuôi thủy sản đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, từng bước đi vào quản lý vùng nuôi theo tiêu chí sạch và bền vững. Hỗ trợ ngư dân vay vốn, đầu tư trang thiết bị hiện đại phục vụ việc đánh bắt xa bờ nhằm hạn chế rủi ro trong khai thác và chế biến thủy hải sản. - Thường xuyên thanh tra, kiểm tra tình hình quản lý sử dụng đất trên địa bàn. Tiếp tục vận động nhân dân tham gia đóng góp cùng với Nhà nước để đầu tư nâng cấp đường giao thông nông thôn. Tăng cường huy động các nguồn vốn đầu tư cho giáo dục, y tế, văn hóa thông tin, thể dục thể thao, cải thiện đời sống văn hóa ở nông thôn. - Hoàn thiện dự án phát triển các làng nghề truyền thống. Xây dựng các dự án vay vốn từ quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các làng nghề phát triển sản xuất, thu hút lao động. Đẩy nhanh tiến độ cấp chủ quyền sử dụng đất để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở vay vốn mở rộng sản
  3. xuất. Đẩy mạnh khuyến công, xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, đào tạo nghề, đổi mới công nghệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm. - Tăng cường công tác nghiên cứu, ứng dụng các đề tài khoa học vào thực tiễn nhằm đáp ứng nhu cầu về chủng loại, sản lượng và chất lượng nguyên liệu phục vụ công nghiệp chế biến hàng nông, thủy sản. - Kiểm tra, hoàn thành kế hoạch đầu tư hạ tầng phục vụ khu công nghiệp đóng tàu thủy Soài Rạp, các dự án công nghiệp và dịch vụ trên địa bàn. Tạo điều kiện để mời gọi đầu tư vào dự án phát triển khu du lịch sinh thái biển Tân Thành. - Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông. - Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học ở các cấp, thực hiện tốt các yêu cầu đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục. Đổi mới công tác thi, kiểm tra, đánh giá quá trình dạy và học theo yêu cầu, phản ánh đúng chất lượng giáo dục. Thực hiện tốt và đảm bảo đúng thực chất công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục. - Tổ chức thực hiện tốt chương trình y tế quốc gia trên địa bàn, tiếp tục củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở. Chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh, tăng cường công tác truyền thông, phát hiện và điều trị kịp thời các bệnh có khả năng phát sinh thành dịch. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân ở các tuyến, thực hiện công bằng trong công tác khám chữa bệnh. - Tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng về sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình cho mọi đối tượng, đặc biệt là nhóm tuổi vị thành niên. - Huy động mọi nguồn lực để thực hiện chương trình giảm nghèo đạt hiệu quả. Thực hiện tốt chính sách đối với người có công, đảm bảo việc chi trả đúng đối tượng, đúng chế độ quy định, hoàn thành hồ sơ xét khen thưởng người có công với cách mạng. - Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 14-NQ/TU của Tỉnh ủy và Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính từ nay đến năm 2010. - Tiếp tục tổ chức thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo tinh thần hướng dẫn của cấp trên. - Tăng cường công tác thanh tra trên các lĩnh vực kinh tế-văn hóa-xã hội trên địa bàn. Tăng cường lãnh đạo đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân theo đúng quy định của pháp luật. - Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Bộ Chính trị về chiến lược an ninh quốc gia và chiến lược bảo vệ tổ quốc. Tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09/CP của Chính phủ, chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, mại dâm ma túy, mua bán phụ nữ - trẻ em và an toàn giao thông.
  4. Điều 3. Tổ chức thực hiện. Giao UBND huyện có kế hoạch triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2008. Giao Thường trực HĐND, 2 ban HĐND huyện và các vị đại biểu HĐND huyện khóa IX giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các thành viên của UB.MTTQ cần có sự phối hợp chặt chẽ trong việc vận động, tuyên truyền mọi tầng lớp nhân dân thực hiện Nghị quyết này. Hội đồng nhân dân huyện Gò Công Đông kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện nhà hãy nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết tập trung mọi nguồn lực, vượt qua khó khăn, thử thách, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2008 đã đề ra. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện Gò Công Đông khóa IX, kỳ họp thứ 10 thông qua và có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân huyện thông qua ./. CHỦ TỊCH Lê Thành Hưng
Đồng bộ tài khoản