Nghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực hiện đề tài và dự án nghiên cứu khoa học công nghệ (áp dụng cho đề tài cấp Bộ và đề tài cấp cơ sở)

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
97
lượt xem
15
download

Nghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực hiện đề tài và dự án nghiên cứu khoa học công nghệ (áp dụng cho đề tài cấp Bộ và đề tài cấp cơ sở)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'nghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực hiện đề tài và dự án nghiên cứu khoa học công nghệ (áp dụng cho đề tài cấp bộ và đề tài cấp cơ sở)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực hiện đề tài và dự án nghiên cứu khoa học công nghệ (áp dụng cho đề tài cấp Bộ và đề tài cấp cơ sở)

  1. Nghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực hiện đề tài và dự án nghiên cứu khoa học công nghệ (áp dụng cho đề tài cấp Bộ và đề tài cấp cơ sở) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Đơn vị cơ sở thực hiện đề tài. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đơn vị cơ sở thực hiện đề tài. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:30 ngày sau khi nhận được hồ sơ đề nghị nghiệm thu Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước
  2. Tên bước Mô tả bước Tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh Hồ sơ nghiệm thu cấp cơ sở đề 1. tài/dự án cho Thủ trưởng cơ quan chủ trì. 2. Thành lập Hội đồng nghiệm thu cơ sở đề tài, dự án. 3. Họp hội đồng nghiệm thu. 4. Gửi hồ sơ đề nghị nghiệm thu cấp Bộ (nếu cần). Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1.  Hợp đồng khoa học công nghệ 2.  Thuyết minh đề tài được phê duyệt. 3.  Báo cáo khoa học;
  3. Thành phần hồ sơ 4.  Các báo cáo định kỳ; 5.  Các sản phẩm khoa học của đề tài;  Các tài liệu có liên quan: số liệu gốc, nhật ký thí nghiệm, báo cáo khảo sát 6. nước ngoài (nếu có), các biên bản kiểm tra hàng năm và đột xuất, nhận xét của doanh nghiệp và địa phương (nếu có); 7.  Báo cáo sử dụng kinh phí của đề tài. Số bộ hồ sơ: 10 bộ (01 bản chính, 9 bản sao) Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản