intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghiên cứu sử dụng oxylosop vào công tác chẩn đoán kỹ thuật động cơ đốt trong, chương 2

Chia sẻ: Do Van Nga Te | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

185
lượt xem
49
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiến hành phân tích các sự cố và các hư hỏng của động cơ theo số liệu thống kê. Việc phân tích này có thể xác định được độ tin cậy trong quá trình làm việc của các bộ phận của động cơ đốt trong. + Tiến hành phân tích các sự cố có thể dựa theo sơ đồ sau: Tính năng của tổng thành hoặc cụm Sự lắp ghép của cụm và tổng thành Các thông số cấu trúc của cụm và tổng thành Hư hỏng Triệu chứng Thông số chẩn đoán Phân tích theo 6 mức để xác...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu sử dụng oxylosop vào công tác chẩn đoán kỹ thuật động cơ đốt trong, chương 2

  1. Chương 2: Xác định thông số chẩn đoán Quá trình xác định thông số được tiến hành như sau : + Tiến hành phân tích các sự cố và các hư hỏng của động cơ theo số liệu thống kê. Việc phân tích này có thể xác định được độ tin cậy trong quá trình làm việc của các bộ phận của động cơ đốt trong. + Tiến hành phân tích các sự cố có thể dựa theo sơ đồ sau: Tính năng của tổng thành hoặc cụm Sự lắp ghép của cụm và tổng thành Các thông số cấu trúc của cụm và tổng thành Hư hỏng Triệu chứng Thông số chẩn đoán Phân tích theo 6 mức để xác định thông số chẩn đoán . - Mức thứ nhất : Xét các tính năng làm việc của các tổng thành và cụm cần chẩn đoán. Chú ý đến đặc điểm của quá trình
  2. làm việc của đối tượng và tác dụng tương hỗ của các đối tượng này với nhau. - Mức thứ hai : Xét đặc điểm mối lắp giữa các bộ phận cụm, giữa các tổng thành, các bề mặt lắp ghép này trong quá trình làm việc sẽ bị mòn nhiều và các thông số cấu trúc sẽ dần dần sai lệch đi. Do đó, sẽ dẫn tới hiện tượng làm xấu tình trạng kỹ thuật so với tình trạng ban đầu. - Mức thứ ba : Bao gồm các thông số cấu trúc. Những thông số này xác
  3. định cơ bản trên sự phân tích tác dụng tương hỗ giữa các bộ phận và giữa các bề mặt lắp ghép. - Mức thứ tư : Đề cập các hư hỏng có thể xảy ra, xác định các thông số này trên cơ sở phân tích các số liệu thống kê các hư hỏng của chi tiết và tổng thành. - Mức thứ năm : Các h hỏng trên thể hiện ra bên ngoài gọi ư là triệu chứng. Đánh giá các triệu chứng được tiến hành không chỉ dựa trên một hư hỏng riêng mà phải nghiên cứu tổng hợp nhiều triệu chứng với hàng loạt hư hỏng. Không phải là tất cả mọi triệu chứng sử dụng trong khi chẩn đoán đều có giá trị về khối lượng thông tin như nhau. - Mức thứ sáu : Xác định các thông số trong quá trình chẩn đoán. Yêu cầu các thông số trong quá trình chẩn đoán được xác định phải ổn định khi điều kiện bên ngoài và ngay cả khi điều kiện làm việc của đối tượng chẩn đoán thay đổi. Các thông số thu được chưa hẵn đã là tối ưu, nhưng trị số được chọn các thông số chẩn đoán phải là hữu hạn, hoàn toàn xác định. Yêu cầu cơ bản khi tiến hành chẩn đoán kỹ thuật là kết quả chẩn đoán phải có độ tin cậy cao. Điều này phụ thuộc vào các tin tức nhận được, mà các tin tức này lại tùy thuộc vào các thông số kiểm tra và các khả năng có thể sai lệch về tin tức do các thiết bị đo đạc chưa hoàn chỉnh. Vì vậy, xu hướng tự động hóa quá trình chẩn đoán để đảm bảo được nguồn tin cậy và tiết kiệm được thời gian chẩn đoán.
  4. 1.1.4. Một số phương pháp và thiết bị chẩn đoán kỹ thuật 1. Phương pháp chẩn đoán Chất lượng công việc chẩn đoán phụ thuộc vào kết quả xác định trạng thái kỹ thuật các tổng thành, không yêu cầu phải tháo rời, xác định được một cách chính xác khối lượng công việc sửa chữa cần phải làm.
  5. Để chẩn đoán việc quan trọng là chọn các dấu hiệu, các dấu hiệu này sẽ xác định vì nó thể hiện khá chính xác các tham số đặc trưng trạng thái kỹ thuật của cơ cấu . Trị số tiêu chuẩn là trị số giới hạn cho phép của dấu hiệu chẩn đoán. Phải có trị số để khi so sánh các số liệu đo đạc được với nó, rồi rút ra kết kuận đáng tin cậy về tình trạng kỹ thuật của cơ cấu khi chẩn đoán và dự báo trạng thái kỹ thuật của cơ cấu đó ở cuối kỳ chẩn đoán . Các phương pháp chẩn đoán đang được áp dụng: Các phương pháp chẩn đoán Theo các Theo các thông Theo dấu hiệu thông số thể số của quá trình cấu trúc (tĩnh) hiện trong hệ quả (động) quá trình công tác(động) Tùy theo cách lựa chọn dấu hiệu chẩn đoán mà đề ra các phương pháp cho thích hợp và đo đạc trong quá trình đối tượng chẩn đoán đang làm việc (động) hoặc khi không hoạt động (tĩnh). Các phương pháp chẩn đoán đều phải theo nguy tắc công ên nghệ từ toàn bộ đến cục bộ. Nguyên tắc này nhằm đảm bảo công việc chẩn đoán trước tiên tập trung vào các thông số thể hiện quá trình công tác, sau đó mới đến chẩn đoán riêng biệt từng cơ cấu, tùy thuộc mức độ yêu cầu.
  6. Ngoài ra, phương pháp chẩn đoán dựa trên kinh nghiệm, thông qua cảm nhận của các giác quan con người, xác định dấu vết bằng âm học, xác đ dao động cơ học : bằng quang học, từ, điện từ… ịnh
  7. Chẩn đoán thông qua cảm nhận các giác quan con người : Các thông tin thu được thường dưới dạng mờ : nhiều, ít, vừa, ít có khả năng cho bằng trị số cụ thể. Các kết luận cho ra không cụ thể. Chẩn đoán thông qua xác định dao động : Chủ yếu đánh giá tính năng êm dịu, vận hành của đối tượng thông qua dao động của khối lượng. Chẩn đoán thông qua xác định vết bằng âm học : Đây l à một phương pháp hiện đại, ghi lại các dao động của âm thanh trong động cơ. Ngày nay, ngoài việc chẩn đoán bằng thiết bị chẩn đoán chuyên dùng, người ta dùng hệ thống tự chẩn đoán. Hệ thống này dựa trên cơ sở hệ thống tự động điều chỉnh. Trên hệ thống tự động điều chỉnh đã có các thành phần cơ bản: cảm biến đo tín hiệu, bộ điều khiển trung tâm(ECU). Còn thiết bị tự chẩn đoán gồm : cảm biến đo các giá trị thông s chẩn đoán, bộ xử ố lý và lưu trữ thông tin, tín hiệu thông báo. Sự kết hợp của các bộ phận tê n tạo nên khả năng hoạt động của hệ thống tự r chẩn đ oán rộng hơn thiết bị chẩn đoán độc lập. Nó có khả năng dự báo h hỏng, hủy bỏ chức năng hoạt độn của hệ ư g thống mà không cần tới định kỳ chẩn đoán .
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2