Ngồi thẳng không tốt cho lưng

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
50
lượt xem
5
download

Ngồi thẳng không tốt cho lưng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sự dịch chuyển của đĩa đệm được chỉ rõ là áp lực nhất khi ngồi vuông góc và ít áp lực nhất khi ngồi ở 135o, sự căng thẳng đặt lên đĩa đệm và các cơ và dây chằng liên quan cũng ít nhất khi ngồi ở tư thế “thư giãn” như vậy. Vị trí “buông thõng” người sẽ làm giảm chiều dài của đĩa đệm nhất, giúp giảm thấp nhất sự hao mòn do ma sát giữa các đốt sống.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ngồi thẳng không tốt cho lưng

  1. Ng i th ng không t t cho lưng Các nhà nghiên c u Sc t-len và Canada ã dùng máy ch p c ng hư ng t (MRI) ch ra nh ng v trí không t t cho lưng. Theo ó, v trí t t nh t là ng i ng ra sau, kho ng 135o. Các chuyên gia thu c Hi p h i Ch a b nh b ng phương pháp n n xương kh p Anh cho bi t có kho ng 32% dân s nư c này dành hơn 10 ti ng cho vi c ng i. M t n a trong s này không bao gi r i gh , th m chí là c trong b a trưa. 2/3 nh ng ngư i
  2. này cũng thư ng ng i t i nhà sau khi tr v t công s . 22 tình nguy n viên không có b nh lưng ã ư c ch p MRI nhi u tư th ng ng i khác nhau. Lo i máy ch p này khác h n các máy ch p truy n th ng v n ch có th ch p tư th n m th ng. Trong nghiên c u, các tình nguy n viên ư c ng i 3 tư th khác nhau: m t là v trí v phía trư c (cơ th hư ng v phía bàn ho c màn hình); 2 là v trí ng i vuông góc và 3 là v trí “thư giãn” v i ph n lưng ng ra sau 135o trong khi chân vuông góc v i sàn nhà. Các nhà nghiên c u ã o ĩa m c t s ng và c t s ng và s di chuy n c a chúng các v trí khác nhau. ĩa m d ch chuy n khi cân n ng d n vào c t s ng, khi n ĩa m có nguy cơ b trư t kh i v trí. S d ch chuy n c a ĩa m ư c ch rõ là áp l c nh t khi ng i vuông góc và ít áp l c nh t khi ng i
  3. 135o, s căng th ng t lên ĩa m và các cơ và dây ch ng liên quan cũng ít nh t khi ng i tư th “thư giãn” như v y. V trí “buông thõng” ngư i s làm gi m chi u dài c a ĩa m nh t, giúp gi m th p nh t s hao mòn do ma sát gi a các t s ng. “Ng i v trí thư giãn s giúp gi m thi u các b nh mãn tính, au nh c và cong v o c t s ng”, BS Waseem Bashir, H Alberta, Canada, trư ng nhóm nghiên c u, nh n m nh.
Đồng bộ tài khoản