intTypePromotion=1

Ngủ tư thế nào tốt nhất cho sức khỏe của bé?

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
103
lượt xem
8
download

Ngủ tư thế nào tốt nhất cho sức khỏe của bé?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lúc bé mới sinh, các khớp xương sọ của bé chưa hoàn toàn liền với nhau. Xương bé đã hình thành đầy đủ nhưng còn rất mềm, vì thế các bà mẹ phải đặc biệt cẩn thận với đầu của bé: có một chỗ rất dễ bị tổn thương trên xương sọ của bé, đó là thóp (“cửa đỉnh đầu”), các cơ của bé cũng còn rất yếu ớt. Mãi đến khi bé khoảng 15 tháng tuổi, thóp mới được liền lại…

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ngủ tư thế nào tốt nhất cho sức khỏe của bé?

  1. Ng tư th nào t t nh t cho s c kh e c a bé? Lúc bé m i sinh, các kh p xương s c a bé chưa hoàn toàn li n v i nhau. Xương bé ã hình thành y nhưng còn r t m m, vì th các bà m ph i c bi t c n th n v i u c a bé: có m t ch r t d b t n thương trên xương s c a bé, ó là thóp (“c a nh u”), các cơ c a bé cũng còn r t y u t. Mãi n khi bé kho ng 15 tháng tu i, thóp m i ư c li n l i… Chính vì th ngư i m c n chú ý tuy t i không ư c cho tr có thói quen ch n m ng m t tư th nh t nh. Khi ó, m nh xương u c a tr m t vùng nào ó do th i gian dài ph i ch u áp l c c a
  2. tr ng lư ng, nên tình tr ng phát tri n t t nhiên b nh hư ng, u d b méo. Ngư i m nên thay i tư th ng cho bé sau m i 2 -3 gi , t t nh t nên “ o” cho bé n m m i bên u nhau. i u ó m b o cho s phát tri n vùng u c a tr làm cho khuôn u p hơn. NG S P các qu c gia Tây phương, các th y thu c khoa nhi s nói v i cha m a tr r ng, không nên a tr n m s p. B i vì n m s p có th d n n nguy cơ t t c a tr tương i cao. Tư th ng b n thân nó không ph i là i u ki n t t y u c a ch ng tt tr em, nh ng v n có quan h m tm c nào ó. Tr em giai o n này v n chưa th ngóc u, xoay u, l t ngư i, còn chưa ki m soát ư c năng l c (hành vi) c a mình. Vì th , n m s p xu ng ng d dàng phát sinh s t c ngh n hơi th ngoài ý mu n. Ngoài ra, n m s p khi ng s làm tăng áp l c è lên
  3. n i t ng, i u y không có l i cho s phát tri n v sinh lý c a tr . NG NGHIÊNG N u cha m r t quan tâm n vi c khuôn u con mình có p hay không, hãy th a tr ng nghiêng. Thông thư ng, a tr t mình r t khó bi t n m nghiêng, có th t m t cái g i u dư i ph n lưng c a tr , giúp gi yên ph n lưng c a chúng, t ó tr s gi nguyên tư th n m nghiêng. Khi tr ng nghiêng, nên tay c a chúng trư c m t. Làm như v y, khi bé l t ngư i, bé s l t thành tư th n m ng a, tránh ư c tư th n m s p. L i khuyên: a tr sau khi bú m d b tr , s a m có th tràn vào khí qu n làm tr b ngưng th . Vì v y, sau khi cho tr bú, ngư i có th b cho tr n m nghiêng, sau n a ti ng n m t ti ng, là có th cho tr n m ngay ng n l i.
  4. N M NG A T t nh t là nên ch n tư th n m ng a cho tr , b i vì tư th n m ng này có th khi n các b p cơ toàn thân ư c tho i mái. c bi t, i v i n i t ng c a tr , như d dày, bàng quang b è ép, ch u áp l c ít nh t. T nh , khung xương u c a bé tương i m ng, các bà m nên t p thói quen n m ng a khi ng cho bé. R t nhi u b c cha m lo s u con mình s b méo (b p) nên v i vàng thay i thói quen, tư th ng c a tr . Bác sĩ khuyên r ng, n u mu n thay i hình d ng u, có th t ng nghiêng m t bên t t thay i thói quen, tư th ng khác cho tr . L i khuyên: Sau khi y tháng, ph n u tr c ng cáp hơn, có th d ch chuy n ư c d hơn, thông thư ng kho ng 1 ti ng sau khi tr i vào gi c ng , u có th d ch chuy n kh i cái g i. Vì th , ngư i m c n ph i
  5. thư ng xuyên chú ý và xem ch ng tr trong gi c ng ngon, tránh tình tr ng khi g i trư t ra, có th che l p mũi và mi ng bé. T ó có th ngăn nh ng tình hu ng x u phát sinh ngoài ý mu n.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2