intTypePromotion=1
ADSENSE

Nguồn gốc và chiều hướng tiến hoá chung của sinh giới

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

657
lượt xem
153
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Con đường PLTT đã giải thích sự hình thành các nhóm phân loại và nguồn gốc chung của các loài như thế nào? 2. Nguyên nhân, nội dung, kết quả đồng quy tính trạng?Phân biệt với PLTT 3. Khái quát được con đường chủ yếu của quá trình tiến hoá lớn?.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nguồn gốc và chiều hướng tiến hoá chung của sinh giới

 1. Sở GD-ĐT Bắc Ninh Trường THPT Yên Phong I Tiết 43 Nguồn gốc và chiều hướng tiến hoá chung của sinh giới Giáo viên thực hiện: Nghiêm Thị Ngọc Bích
 2. Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này các em phải trả lời được các câu hỏi sau: 1. Con đường PLTT đã giải thích sự hình thành các nhóm phân loại và nguồn gốc chung của các loài như thế nào? 2. Nguyên nhân, nội dung, kết quả đồng quy tính trạng?Phân biệt với PLTT 3. Khái quát được con đường chủ yếu của quá trình tiến hoá lớn?. 4. Giải thích 3 chiều hướng tiến hoá chung của sinh giới. phân tích hướng tiến hoá cơ bản nhất?.
 3. I.Phân li tính trạng và sự hình thành các I.Phân nhóm phân loại 1. Phân li tính trạng: 1. Phân
 4. I.Phân li tính trạng và sự hình thành các I.Phân nhóm phân loại 1. Phân li tính trạng: Dạng gốc
 5. I.Phân li tính trạng và sự hình thành I.Phân các nhóm phân loại 1. Phân li tính trạng: 1. Phân D¹ng gèc
 6. I.Phân li tính trạng và sự hình thành các nhóm phân loại Quá trình đột biến, 1.ạng ban đầli ->nhiều dạngkhác nhau, khác xa tổ tiên D Phân u tính tr ạng : giao phối và CLTN 1. Phân li tính Tích luỹ những biến dị trạng? có lợi, đào thải những dạng trung gian kém 2. Nguyên nhân thích nghi. PLTT? 3. Nôi dung PLTT Dạng gốc 3. Kết quả PLTT? 4. Con đường PLTT có nhất thiết dẫn đến hình thành loài mới không? Tại sao?
 7. I.Phân li tính trạng và sự hình I.Phân thành các nhóm phân loại • 1. Phân li tính trạng: Nguyên nhân: Quá trình đột biến, giao phối tạo ra các biến dị tổ hợp. Trong những điều kiện sống khác nhau, CLTN đã chọn lọc theo hướng khác nhau trên cùng 1 nhóm đối tượng. Nội dung: Tích luỹ những biến dị có lợi, đào thải những dạng trung gian kém thích nghi. Kết quả: Con cháu xuất phát từ 1 nguồn gốc chung ngày càng khác xa nhau và khác xa tổ tiên ban đầu Điều này chứng minh sinh giới ngày nay là kết quả tiến hoá từ 1 nguồn gốc chung.
 8. Sơ đồ phân li tính trạng và sự hình thành các nhóm phân loại Líp TH lớn Bé II Bé Bé I Họ 1 Họ 2 Họ 3 Họ 4 Hä chi 1 chi 2 chi 3 chi 4 chi 5 chi 6 chi 7 chi 8 Chi Thời 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Loμi 12345 6 gian C2 g4 đia HiÖn g5 g g7 g2 g3 6 chất g8 T¹i g1 d3 d2 d4 d1 d5 Hình thành loài C3 C1 mới là cơ sở hình thành các B1 B2 nhóm phân loại TH trên loài Nhỏ Loài gốc A 1. Quan sát sơ đồ,em có nhận xét gì về mối liên quan giữa quá trình hình thành loài mới với quá trình hình thành các nhóm phân loại trên loài?
 9. I.Phân li tính trạng và sự hình I.Phân thành các nhóm phân loại • 1. Phân li tính trạng: Nguyên nhân: Quá trình đột biến, giao phối tạo ra các biến dị tổ hợp. Trong những điều kiện sống khác nhau, CLTN đã chọn lọc theo hướng khác nhau trên cùng 1 nhóm đối tượng. Nội dung: Tích luỹ những biến dị có lợi, đào thải những dạng trung gian kém thích nghi. Kết quả: Con cháu xuất phát từ 1 nguồn gốc chung ngày càng khác xa nhau và khác xa tổ tiên ban đầu Điều này chứng minh sinh giới ngày nay là kết quả tiến hoá từ 1 nguồn gốc chung. -Hình thành loài mới là cơ sở để hình thành các nhóm phân loại trên loài
 10. Sơ đồ phân li tính trạng và sự hình thành các nhóm phân loại Líp Bé II Bé Bé I 1 2 3 4 Hä 1 2 3 4 5 6 7 8 Chi Thời 78 9 12 13 14 15 16 17 18 19 Loμi 12345 6 10 11 gian g4 đia HiÖn g5 g g7 C2 g2 g3 6 chất g8 T¹i g1 d3 d2 d4 d1 d5 C1 C3 Đột biến Kiểu gen B1 Giao phối của loài và B2 CLTN cường độ Cách li CLTN A 2.So sánh tốc độ biến đổi của loài C1, C2, C3? Tốc độ biến đổi phụ thuộc vào yếu tố nào? 3. Để từ loài A hình thành loài B1, B2. Từ loài B1 hình thành loài C1, C2, C3 thì phải chịu sự chi phối của các nhân tố tiến hoá nào?
 11. I.Phân li tính trạng và sự hình thành các nhóm phân loại • 1. Phân li tính trạng: Nguyên nhân: Quá trình đột biến, giao phối tạo ra các biến dị tổ hợp. Trong những điều kiện sống khác nhau, CLTN đã chọn lọc theo hướng khác nhau trên cùng 1 nhóm đối tượng. Nội dung: Tích luỹ những biến dị có lợi, đào thải những dạng trung gian kém thích nghi. Kết quả: Con cháu xuất phát từ 1 nguồn gốc chung ngày càng khác xa nhau và khác xa tổ tiên ban đầu Điều này chứng minh sinh giới ngày nay là kết quả tiến hoá từ 1 nguồn gốc chung. * Hình thành loài mới là cơ sở để hình thành các nhóm phân loại trên loài. * Cùng thời gian địa chất tốc độ biến đổi của các loài là khác nhau. Có loài biến đổi ít, nhiều hoặc không biến đổi, phụ thuộc vào kiểu gen và cường độ CLTN
 12. Sơ đồ phân li tính trạng và sự hình thành các nhóm phân loại Líp Bé II Bé Bé I 1 2 3 4 Hä 1 2 3 4 5 6 7 8 Chi Thời 7 8 9 10 12345 6 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Loμi gian c2 g4 đia HiÖn C2 g5 g g7 g2 g3 6 chất g8 T¹i g1 d3 d2 d4 d1 d5 c1 c3 C1 C3 B1 B2 Cùng chi Cùng họ Cùng bộ A 4.Hãy so sánh mối quan hệ giữa loài 1 với loài 2, loài 1 với loài 4 Loài 1 với loài 7, loài 1 vơí loài 18. Căn cứ vào đâu để xếp như Quá trình hình thành các nhóm phân loại vậy? có theo con đường PLTT không? Cùng lớp
 13. I.Phân li tính trạng và sự hình thành các nhóm phân loại 1. Phân li tính trạng: Nguyên nhân:CLTN đã chọn lọc theo hướng khác nhau trên cùng 1 nhóm đối tượng. Nội dung: CLTN tích luỹ những biến dị có lợi, đào thải những dạng trung gian kém thích nghi. Kết quả: Con cháu xuất phát từ 1 nguồn gốc chung ngày càng khác xa nhau và khác xa tổ tiên ban đầu Điều này chứng minh sinh giới ngày nay là kết quả tiến hoá từ 1 nguồn gốc chung. * Hình thành loài mới là cơ sở để hình thành các nhóm phân loại trên loài. • Cùng thời gian địa chất tốc độ biến đổi của các loài là khác nhau. Có loài biến đổi ít, nhiều hoặc không biến đổi, phụ thuộc vào kiểu gen và cường độ CLTN. • Căn cứ vào mối quan hệ họ hàng gần xa giữa các loài để xếp chúng vào các cấp độ phân loại khác nhau: Chi Họ Bộ Lớp Ngành Giới.. • Quá trình hình thành các nhóm phân loại trên loài cũng đi theo con đường PLTT
 14. Sơ đồ phân li tính trạng và sự hình thành các nhóm phân loại Líp Tiến Bé II hóa lớn Bé Bé I 1 2 3 4 Hä 1 2 3 4 5 6 7 8 Chi Thời 78 9 12 13 14 15 16 17 18 19 Loμi 12345 6 10 11 gian g4 đia HiÖn g5 g g7 C2 g2 g3 6 chất g8 T¹i g1 d3 d2 d4 d1 d5 C1 C3 B1 B2 Tiến hoá nhỏ Loài gốcA * Sơ đồ trên mới thể hiện 1 nhánh cây phát sinh(nhánh B1), nhánh B2 tương tự.Em có kết luận gì về nguồn gốc các loài trong sinh giới? ( Hãy dùng hình trên để giải thích). * Kết luận: Toàn bộ các loài sinh vật đa dạng, phong phú ngày nay đều có nguồn gốc chung.
 15. II. Đồng quy tính trạng Cá mập Ngư long Cá voi Lớp bò sát Lớp cá Lớp thú Hô hấp bằng phổi Hô hấp bằng mang Hô hấp bằng phổi Tim 3 ngăn Tim 2 ngăn Tim 4 ngăn 2 vòng tuần hoàn 1 vòng tuần hoàn 2 vòng tuần hoàn Hình dạng tương tự nhau 1. 3 loại cá trên có cùng 1 lớp phân loại không? Chứng minh? 2. Em có nhận xét gì về hình dạng bên ngoài của chúng
 16. II. Đồng quy tính trạng Cá mập Ngư long Cá voi 3. Những loài cá trên do sống ở ngoài vùng biển Hình dạng giống nhau. Nhưng cũng ở vùng đó tại sao có những loài có hình dạng khác xa nhau? Do CLTN chọn lọc theo nhiều hướng, những loài cá trên Một số loài thuộc biến đổi theo cùng 1 hướng đồng quy tính trạng. nhóm phân loại Đồng quy tính trạng? khác nhau có đặc điểm hình thái tương tự nhau
 17. Phân biệt đồng quy tính trạng với PLTT Đồng quy tính trạng: Phân li tính trạng 1.Nguyên nhân: 1.Nguyên nhân: Do chọn lọc tiến hành theo CLTN đã chọn lọc theo nhiều hướng cùng 1 hướng trên những khác nhau trên cùng 1 nhóm đối nhóm đối tượng khác nhau. tượng. 2. Nội dung: 2. Nội dung: CLTN tích luỹ những biến dị có lợi, Sự tích luỹ những biến dị đào thải những dạng trung gian kém tương tự nhau theo hướng thích nghi. thích nghi. 3. Kết quả: 3. Kết quả: Con cháu xuất phát từ 1 nguồn gốc chung ngày càng khác xa nhau và Hình thành những loài thuộc khác xa tổ tiên ban đầu Điều này nhóm phân loại khác nhau chứng minh sinh giới ngày nay là kết nhưng có những tính trạng quả tiến hoá từ 1 nguồn gốc chung tương tự nhau
 18. II. Đồng quy tính trạng Cá mập Ngư long Cá voi 2. Có nhiều tác giả cho rằng con đường đồng quy có ý nghĩa quyết định trong sự hình thành các nhóm phân loại trên loài. Con đường phân li tính trạng chỉ có ý nghĩa thứ yếu. Em hãy nêu quan điểm của mình? *Kết luận: Quá trình tiến hoá lớn đã diễn ra theo con đường chủ yếu là phân li tạo thành những nhóm 1 nguồn bên cạnh đó có sự đồng quy tạo ra nhóm nhiều nguồn
 19. III. Chiều hướng tiến hoá 1. Ngày càng đa dạng • 1. Ngày càng đa dạng phong phú phong phú: Sinh giới có khoảng ? • Do CLTN tiến hành 50 vạn loài thực vật, 1,5 vạn loài động theo con đường PLTT vật Nguyên nhân nên sinh giới tiến hoá dẫn đến sự phong theo nhiều hướng phú này là gì? ( Dựa ngày càng đa dạng vào sơ đồ hình 49 và phong phú CLTN để giải thích)
 20. III. Chiều hướng tiến hoá • 2. Tổ chức ngày càng • CLTN duy trì dạng cao: Đại m thí:ch nghitậpới kéthái cổ Sự sống v trung ? Cơ thể sinh vật ngày dưới nước->Tổ chức cơ thể đơn ànn(Tảnh c, ốngkhoang) ho giả cả o lụ s ruột phức càng phân hoá về cấu Đại p thì cơựthể phức tạ tân sinh:S sống tập trung tạo, chuyên hoá về tạpc ưcun(độếổhơứcthơ cthể t Trên ạ th T cht, c ự vậ n thay chức năng, nguyên Phứ tạp ng vậ nhân của xu hướng thế choBcc cao)ể có tổ ậ ơ th phát triển này là gì? chức đơn giản. ? Dựa vào các đại đã học lấy ví dụ chứng minh?
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2