NHẬN BIẾT, TÁCH, TINH CHẾ MỘT SỐ HỢP CHẤT HỮU CƠ

Chia sẻ: Le Van Luong Yen | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:5

0
203
lượt xem
73
download

NHẬN BIẾT, TÁCH, TINH CHẾ MỘT SỐ HỢP CHẤT HỮU CƠ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang ôn thi đại học môn hóa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: NHẬN BIẾT, TÁCH, TINH CHẾ MỘT SỐ HỢP CHẤT HỮU CƠ

  1. NHẬN BIẾT, TÁCH, TINH CHẾ MỘT SỐ HỢP CHẤT HỮU CƠ Thứ năm, 30 Tháng 7 2009 14:54 Thầy Trung Hiếu I. Nhận biết, phân biệt các hợp chất hữu cơ:
  2. II. Tách riêng và tinh chế các hợp chất hữu cơ: a. Sử dụng các phương pháp vật lí: - Phương pháp kết tinh lại : Phương pháp này dựa trên sự khác nhau rõ rệt về độ tan của các ch ất trong một dung môi ( hay h ỗn h ợp các dung môi) ở các nhiệt độ khác nhau, hoặc có sự khác nhau về độ tan của chất chính và t ạp ch ất ở cùng một nhi ệt đ ộ. - Phương pháp chiết : Dùng để tách các chất ( thường là chất lỏng) ra khỏi hỗn hợp lỏng không đồng nh ất ( phân l ớp ) - Phương pháp làm khô: Chất rắn sau khi kết tinh lại, chất lỏng sau khi chiết, chất khí thu được sau phản ứng đi ều ch ế, thường l ẫn vết nước hoặc 1 lượng nhỏ dung môi.Việc loại bỏ dung môi hoặc nước từ các chất trên gọi là làm khô. Lưu ý: Làm khô nước thường sử dụng 3 nhóm chính : + Nhóm có tính axit: H2SO4đặc, P2O5… + Nhóm có tính bazơ : NaOH rắn, KOH rắn, CaO khan, K2CO3 khan… + Nhóm có tính trung tính : MgSO4 khan, Na2SO4 khan, CuSO4 khan… - Phương pháp thăng hoa: Thăng hoa là sự chuyển chất từ trạng thái rắn thành trạng thái hơi mà không qua tr ạng thái l ỏng. - Phương pháp chưng cất : Là quá trình chuyển chất lỏng thành hơi rồi ngưng tụ hơi thành lỏng. - Phương pháp sắc kí : Dùng để tách hay phân tích hỗn hợp khí, chất lỏng. b. Sử dụng phương pháp hoá học : - Sơ đồ tách :
  3. - Phản ứng dùng để tách phải: + Chỉ tác dụng lên một chất trong hỗn hợp cần tách. + Sản phẩm tạo thành phải được tách một cách dễ dàng bằng phương pháp vật lí. + Từ sản phẩm tạo thành có khả năng tái tạo và tách được chất ban đầu. - Một số phản ứng dùng để tách riêng các hợp chất hữu cơ :
Đồng bộ tài khoản