Những biểu hiện đặc trưng của bé 9 tháng tuổi

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
77
lượt xem
6
download

Những biểu hiện đặc trưng của bé 9 tháng tuổi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ở mỗi giai đoạn, trẻ có những biểu hiện tâm sinh lý riêng. Những biểu hiện này là đặc trưng cơ bản, là thước đo cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ. Và đây là một số biểu hiện đặc trưng của bé 9 tháng tuổi…

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những biểu hiện đặc trưng của bé 9 tháng tuổi

  1. Nh ng bi u hi n c trưng c a bé 9 tháng tu i m i giai o n, tr có nh ng bi u hi n tâm sinh lý riêng. Nh ng bi u hi n này là c trưng cơ b n, là thư c o cho s c kh e và s phát tri n c a tr . Và ây là m t s bi u hi n c trưng c a bé 9 tháng tu i… Tâm lý Bé 9 tháng thư ng có c m giác s hãi, s ph i xa ba m . ây là bi u hi n tâm lý chính áng c a tr , cho th y tr có th phân bi t ư c ngư i thân, ngư i
  2. quen và ngư i l . S s hãi này cho th y ã b t u có tình c m yêu m n gi a bé và ba m , và nói rõ r ng tr có nhu c u ư c yêu thương, b t u hình thành tính cách, năng l c và tình c m ph c t p. Khi nhìn th y ngư i l , bé nhìn chăm chú vào ngư i l ,s b b t i m t, c m th y b t an, lo l ng. iv i bé 9 tháng tu i, ây là ph n ng tâm lý bình thư ng. s c kh e tâm lý bé phát tri n t t, ba m ng ngư i l t nhiên n g n bé, b bé; cũng ng r i tr ra trư c m t ngư i l . Như v y tr s tránh ư c c m giác b t an, lo l ng. Gi c ng Bé 9 tháng tu i m i ngày nhu c u ng t 14 n 16 ti ng, ban ngày có th ng 2 l n, m i l n kho ng 2 ti ng, ban êm ng kho ng 10 ti ng. Th i gian ban êm n u nư c ti u làm ư t tã (qu n) bé, nhưng bé ng r t ngon, có th không c n thay l p t c. N u tã (qu n) bé ã ư t m ho c bé ang b lên s i thì nên tùy lúc thay. N u bé , ph i l p t c thay qu n (tã).
  3. Ngôn ng Bé 9 tháng ã có th nói (phát âm) m t s âm ti t (t ) ơn gi n, có bé bi t nói s m ã có th nói m t s song âm ti t “m – a- ma” “ba- ba” ng tác Bé 9 tháng không nh ng có th ng i v ng, mà còn có th t n m, ng i d y, bi t v y tay, bi t dùng tay v i l y chơi mà mình thích, nhưng thư ng cho vào mi ng. Bé còn bi t t múc th c ăn. Phát tri n thông thư ng Th tr ng: bé trai n ng kho ng hơn 9kg, bé gái hơn 8kg Chi u cao: Bé trai cao kho ng hơn 7,5 t c, n cao kho ng 7 t c Chi u cao khi ng i: Bé trai khi ng i cao kho ng hơn 4,5 t c, bé gái khi ng i cao kho ng 4,5 t c Vòng u: bé trai kho ng hơn 4,5 t c, bé gái kho ng 4,4 t c
  4. M c răng: Bé 9 tháng a s ã m c răng, có m t s bé m c t 2- 4 cái, răng hàm dư i m c trư c và hàm trên m c sau.
Đồng bộ tài khoản