intTypePromotion=1

Những vấn đề cơ bản của Vật liệu kỹ thuật: Phần 1

Chia sẻ: ViZeus ViZeus | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:162

0
67
lượt xem
6
download

Những vấn đề cơ bản của Vật liệu kỹ thuật: Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Những vấn đề cơ bản của Vật liệu kỹ thuật: Phần 1 trình bày những vấn đề cơ bản của vật liệu kỹ thuật, giúp cho sinh viên có thể nắm vững các kiến thức cơ bản về vật liệu kỹ thuật thông qua các nội dung chính sau: Cấu tạo tinh thể của vật liệu, giản đồ trạng thái của hợp kim hai cấu tử, quá trình khuếch tán và chuyển pha, biến dạng và cơ tính của vật liệu, ăn mòn và bảo vệ vật liệu. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những vấn đề cơ bản của Vật liệu kỹ thuật: Phần 1

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP H ồ CHÍ MINH<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA<br /> Đ ặ n g V ũ N g o ạ n (Chủ biên)<br /> N g u y ê n V ă n D á n - N g u y ễ n N gọc H à - T rư ơ n g v ă n T r ư ờ n g<br /> <br /> VẬT<br /> LIỆU<br /> KỸ THUẬT<br /> *<br /> •<br /> •<br /> (Tái bản lần th ứ sáu)<br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC Q u ố c GIA<br /> TP HỒ CHÍ ỊVIỊNH - 2012<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜ I N Ó I Đ ẦU<br /> Chương 1<br /> CẤU TẠO TINH THỂ CỦA VẬT LIỆU<br /> 1.1. V ật liệu tinh thể và vô định hình<br /> 1 .2. Cấu tạo mạng tinh thể lý tưởng<br /> 1.3. Sai lệch m ạng tinh thể (cấu tạo m ạng tinh th ể thực tế)<br /> 1.4. cấu trúc polyme, thủy tinh và gốm<br /> Chương 2<br /> GIẢN ĐỒ TRẠNG THÁI CỦẠ HỢP KIM HAI GẤU TỬ<br /> 2.1. Khái niệm về giản đồ trạng thái<br /> 2.2. Giản đồ trạn g thái sắt - cacbon<br /> 2.3. Quá trìn h kết tinh của hợp kim Fe-C 2.4. TỔ chức tệ vi của các hợp kim Fe-C<br /> Chương 3<br /> QUÁ TRÌNH KHUẾCH TÁN VÀ CHUYỂN PHA<br /> TRONG VẬT LIỆU<br /> 3.1. Quá trìn h khuếch tá n<br /> 3.2. Quá trìn h chuyển pha trong vật liệu<br /> Chương 4<br /> BIẾN DẠNG VÀ C ơ TÍNH CỦA VẬT LIỆU<br /> 4.1. Biến dạng đàn hồi<br /> 4.2. Biến dạng dẻo<br /> 4.3. Phá hủy<br /> Chương 5<br /> ẢN MÒN VÀ BẢO VỆ VẬT LIỆU<br /> 5.1. K hái niệm chung về bảo vệ kim loại<br /> 5.2. Các dạng &n mòn<br /> 5.3. Điện th ế điện cực<br /> 5.4. Động học quá trình ăn mồn<br /> <br /> 5<br /> 7<br /> 7<br /> 10<br /> 18<br /> 25<br /> 32<br /> 32<br /> 46<br /> 51<br /> 53<br /> <br /> 59<br /> 59<br /> 62<br /> 102<br /> 102<br /> 105<br /> 120<br /> 128<br /> 128<br /> 131<br /> 133<br /> 137<br /> <br /> 6.5> Sự thụ dộng hóa kim loại<br /> <br /> Ị42<br /> <br /> 5.6. Nhítog yếo tố ảnh buồng đến ăn mbn diện hóa<br /> 5 7. Ản.mòn hóa học (ân mòn khô)<br /> 5.8. Bảo vệ kim loại<br /> <br /> 143<br /> 148<br /> 15G<br /> <br /> Chương ổ<br /> GANG VÀ THÉP<br /> 6.1. Gang<br /> 6.2. Thép<br /> <br /> 163<br /> 163<br /> 173<br /> <br /> Chương 7<br /> KIM LOẠI VÀ HỢP KIM MÀU<br /> 7.1. Nhôm và hợp kim nhôm<br /> 7.2. Đồng và hợp kim<br /> 7.3. Magiê và hợp kim magiê (Mg)<br /> 7.4. Titan và hợp kim titan<br /> 7.5. T ín h chất và ứng dụng uíía một số kim loại màu khác<br /> <br /> 233<br /> 234<br /> 248<br /> 261<br /> 263<br /> 268<br /> <br /> Chương 8<br /> VẬT LIỆU PHI KIM LOẠI<br /> A. Vật liệu vô cơ<br /> 8.1 . Khái niệm và phân loại<br /> 8.2. Đặc điểm cấu trúc và tính chất vật liệu vò cơ<br /> 8.3. Một sô" vật liệu vô cơ điển hình<br /> B. Vật liệu hữu cơ (poỉyme)<br /> 8.4. Cấu tạo polỵme và các tính chất của polyme<br /> 8.5. Một số vật liệu polyme điển hình và ứng dụng<br /> 8.6. Gia công polyme '<br /> <br /> 273<br /> 273<br /> 273<br /> 273<br /> 277<br /> 287<br /> 287<br /> 297<br /> 301<br /> <br /> Chương 9<br /> VẬT LIỆU COMPOSITE<br /> <br /> 3G5<br /> <br /> 9.1. Các khái niệm về composite<br /> 9.2. Composite h ạt<br /> <br /> 305<br /> 307<br /> <br /> 9.3. Composite cốt sợi<br /> 9.4. Composite cấu trúc<br /> 9.5. Công nghệ chế tạo composite<br /> Chương lõ<br /> VẬT LIỆU BỘT<br /> 10.1. Khái quát<br /> 10.2. Công nghệ chế tạo<br /> 10.3. Các vật liệu bệt điển hình<br /> PHỤ LỤC<br /> -<br /> <br /> 308<br /> 313<br /> 315<br /> 316<br /> 316<br /> 316<br /> 318<br /> 323<br /> <br /> TÀ I L IỆ U THAM KHẢO<br /> <br /> 337<br /> <br /> LỜ! NÓI Đ ÁU<br /> <br /> VẬT LIỆU KỸ THUẬT được biên soạn để phục vụ cho việc giảng<br /> dạy uà học tập những môn học có liên quan đến Vật liệu kỹ thuật (VLKT).<br /> Tài liệu được biên soạn phù hạp với nội dung uà phương pháp giăng dạy<br /> hiện nay của Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP HCM.<br /> Trong cuốn sách này chúng tôi cố gắng trình bày những vấn dề cơ<br /> bản của VLKT, giúp cho sinh viên có thể tự học theo tinh thẩn của học<br /> chê tín chỉ như:<br /> - Bản chất của vật liệu, tính năng vă phạm vì ứng dụng cua các<br /> nhóm vật liệu chính dùng trong kỹ thuật nói chung, đặc biệt trong các<br /> ngành cơ khí chế tạo, ô tô mảy kéo, năng lượng, xây dựng.... Trên cơ sở đỏ<br /> người đọc có thể biết cách lựa chọn, đánh giá và sử dụng vật liệu hợp lý,<br /> đáp ứng được các yêu cảu kỹ thuật, kinh tế, tạo ra các sản phẩm có chất<br /> lượng, có tính cạnh tranh, phù hợp với nền sản xuất đa dạng hiện nay.<br /> - Các thành tựu thu được trong nghiên cứu và sản xuất vật liệu có ý<br /> nghĩa quan trọng đối vói sự phát triển ngành cơ khí chế tạo, góp phần<br /> quan trọng trong công cuộc công nghiệp hóa và hiện đạp hóa đất ìutớc mà<br /> VLKT đang ỉà một hướng m ũi nhọn của khoa học công nghệ.<br /> Nội dung cơ bản cửa VLKT là nêu lẽn dược mối quan hệ giữa cấu<br /> tạo bên trong (thành phần, tổ chức) với tính chất bên ngoài (cơ, lý, hóa<br /> tinh) của vật liệu. Ngoài kim loại và hợp kim là những vật liệu quan<br /> trọng, tài liệu còn mở rộng kiến thức đến những vật liệu phi kim loại<br /> như poỉyme, ceramic, vật liệu két hợp composite và một số vật liệu mói<br /> đang đưa vào thay th ế một phần vật liệu kim loại; bồ sung thêm phần<br /> 'kiến tỉ lức về ản mòn và bảo vệ vật liệu.<br /> VẬT LIỆU KỸ THUẬT do tập thể giảng viên của Trung tâm Nghiên<br /> cứu Vật liệu mới - Trường ĐHBK biên soạn, do PG S.TS Đặng Vũ Ngoạn<br /> chủ biên. Các tác giả chịu trách nhiệm biên soạn như sau:<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2