intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng học phần Chi tiết máy: Những vấn đề cơ bản về thiết kế chi tiết máy - TS. Phạm Minh Hải

Chia sẻ: N N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

72
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Chi tiết máy: Những vấn đề cơ bản về thiết kế chi tiết máy" cung cấp cho người học các kiến thức: Các yêu cầu cơ bản đối với máy và CTM, tải trọng và ứng suất, độ bền mỏi của chi tiết máy, các chỉ tiêu chủ yếu về khả năng làm việc của CTM, những vấn đề chung về tính toán và thiết kế CTM. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng học phần Chi tiết máy: Những vấn đề cơ bản về thiết kế chi tiết máy - TS. Phạm Minh Hải

29/08/2016<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - VIỆN CƠ KHÍ<br /> BỘ MÔN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY VÀ ROBOT<br /> thietkemay.edu.vn<br /> <br /> BÀI GIẢNG HỌC PHẦN CHI TIẾT MÁY (ME3090)<br /> <br /> 1. Các yêu cầu cơ bản đối với máy và CTM<br /> <br /> Những vấn đề cơ bản về thiết kế<br /> chi tiết máy<br /> <br /> 2. Tải trọng và ứng suất<br /> 3. Độ bền mỏi của chi tiết máy<br /> 4. Các chỉ tiêu chủ yếu về khả năng làm việc của CTM<br /> <br /> TS. Phạm Minh Hải<br /> sites.google.com/site/tsphamminhhaibkhn<br /> <br /> 5. Những vấn đề chung về tính toán và thiết kế CTM<br /> TS Phạm Minh Hải ME3090 C1. Những vấn đề cơ bản về thiết kế chi tiết máy<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2. Tải trọng<br /> 1 Yêu cầu cơ bản đối với máy và CTM<br /> a. Hiệu quả sử dụng:<br /> <br /> Tải trọng là lực, momen tác động lên CTM trong quá<br /> trình làm việc<br /> <br /> Hiệu suất, mức tiêu hao<br /> <br /> năng lượng, chi phí vận hành.<br /> b. Khả năng làm việc:<br /> c.<br /> <br /> Phân loại:<br /> Tải trọng tĩnh: không đổi theo thời gian<br /> Tải trọng động: thay đổi theo thời gian<br /> - phương<br /> - chiều<br /> - độ lớn<br /> - điểm đặt<br /> * Tải trọng va đập<br /> <br /> độ bền, độ cứng, …<br /> <br /> Độ tin cậy cao: xác suất làm việc không hỏng hóc<br /> trong thời gian quy định.<br /> <br /> d. An toàn trong sử dụng: con người, công trình<br /> e. Tính công nghệ và kinh tế: Hình dạng, kết cấu, vật<br /> liệu, cấp chính xác, số lượng chi tiết máy, khối<br /> lượng và kích thước …<br /> TS Phạm Minh Hải ME3090 C1. Những vấn đề cơ bản về thiết kế chi tiết máy<br /> <br /> 3<br /> <br /> TS Phạm Minh Hải ME3090 C1. Những vấn đề cơ bản về thiết kế chi tiết máy<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1<br /> <br /> 29/08/2016<br /> <br /> 2. Tải trọng và ứng suất<br /> Q<br /> 2.1. Tải trọng (máy và CTM)<br /> <br /> 2. Tải trọng và ứng suất<br /> 2.1. Tải trọng<br /> <br /> Q1<br /> Qtđ<br /> <br /> Tải trọng danh nghĩa Qdn:<br /> <br /> Q2<br /> <br /> tải trọng lớn nhất / tải trọng<br /> tác động lâu dài nhất<br /> <br /> Tải trọng tính toán Qt :<br /> Q3<br /> <br /> Kt = KttKđKđk…>1<br /> t1<br /> <br /> Tải trọng tương đương Qtđ:<br /> <br /> t2<br /> <br /> t3<br /> <br /> Ktt : hệ số xét đến sự thiếu chính xác khi xác định tải<br /> <br /> ttđ<br /> <br /> trọng (phân bố không đều)<br /> <br /> Qtđ = Qdn .KN<br /> KN hệ số phụ thuộc vào<br /> -<br /> <br /> Qt = QtđKt<br /> <br /> Kđ: hệ số tải trọng động ( êm, va đập nhẹ, …)<br /> <br /> Chế độ thay đổi tải trọng<br /> <br /> -<br /> <br /> Tương quan giữa Qdn và các chế độ tải trọng còn lại<br /> <br /> -<br /> <br /> Chỉ tiêu xét tương đương (độ bền / tuổi thọ)<br /> TS Phạm Minh Hải ME3090 C1. Những vấn đề cơ bản về thiết kế chi tiết máy<br /> <br /> Kđk: hệ số phụ thuộc điều kiện làm việc<br /> 5<br /> <br /> 2. Tải trọng và ứng suất<br /> <br /> 6<br /> <br /> b. Phân loại theo tính chất:<br /> + Ứng suất tĩnh<br /> + Ứng suất thay đổi<br /> <br /> 2.2. Ứng suất<br /> <br /> a. Phân loại theo dạng phá hủy :<br /> <br /> Các đặc trưng của ứng suất<br /> thay đổi (tuần hoàn)<br /> Chu trình ứng suất<br /> Chu kỳ ứng suất<br /> Biên độ ứng suất<br /> Ứng suất trung bình<br /> Hệ số tính chất chu trình r<br /> <br /> kéo, nén, uốn, xoắn (phá hủy thể tích)<br /> tiếp xúc, dập (phá hủy bề mặt)<br /> <br /> TS Phạm Minh Hải ME3090 C1. Những vấn đề cơ bản về thiết kế chi tiết máy<br /> <br /> TS Phạm Minh Hải ME3090 C1. Những vấn đề cơ bản về thiết kế chi tiết máy<br /> <br /> 7<br /> <br /> σ max − σ min<br /> 2<br /> σ max + σ min<br /> σm =<br /> 2<br /> σ min<br /> r=<br /> σ max<br /> <br /> σa =<br /> <br /> -Chu trình đối xứng r = -1<br /> -Chu trình mạch động r = 0<br /> <br /> TS Phạm Minh Hải ME3090 C1. Những vấn đề cơ bản về thiết kế chi tiết máy<br /> <br /> 8<br /> <br /> 2<br /> <br /> 29/08/2016<br /> <br /> 3.2 Cơ chế của phá hủy mỏi<br /> <br /> 3. Độ bền mỏi của chi tiết máy<br /> <br /> Tải trọng thay đổi theo chu kỳ<br /> <br /> 3.1 Đặc điểm của phá hủy do mỏi<br /> Phá hủy tĩnh<br /> <br /> Phá hủy mỏi:<br /> <br /> Ứng suất tĩnh<br /> <br /> Ứng suất thay đổi theo chu kỳ<br /> <br /> Xảy ra tức thì<br /> <br /> Sau một số chu trình US,<br /> CTM bị phá hủy<br /> <br /> Có co tiết diện tại vết gãy (vật<br /> liệu dẻo)<br /> US > giới hạn bền của vật liệu.<br /> <br /> Vết nứt<br /> phát<br /> triển<br /> <br /> Vết nứt<br /> tế vi trên<br /> bề mặt<br /> <br /> CTM<br /> yếu đi<br /> <br /> Phá hủy<br /> khi vết<br /> quá lớn<br /> <br /> Sự phá hủy xảy ra đột ngột,<br /> không có co tiết diện.<br /> US ảnh hưởng đến giới hạn bền mỏi của chi tiết.<br /> <br /> 11<br /> <br /> TS Phạm Minh Hải ME3090 C1. Những vấn đề cơ bản về thiết kế chi tiết máy<br /> <br /> 12<br /> <br /> 3<br /> <br /> 29/08/2016<br /> <br /> 3.4.1 Ảnh hưởng của hình dạng kết cấu<br /> <br /> Hệ số tập trung ứng suất lý thuyết<br /> Hệ số tập trung ứng suất thực tế<br /> <br /> σ max<br /> σ dn<br /> σ<br /> kσ = r<br /> σ rc<br /> <br /> ασ =<br /> <br /> τ max<br /> τ dn<br /> τ<br /> kτ = r<br /> τ rc<br /> <br /> ατ =<br /> <br /> Kết cấu CTM càng phức tạp -> tăng tập trung ứng suất -> giảm giới hạn bền mỏi<br /> <br /> TS Phạm Minh Hải ME3090 C1. Những vấn đề cơ bản về thiết kế chi tiết máy<br /> <br /> 13<br /> <br /> TS Phạm Minh Hải ME3090 C1. Những<br /> vấn đề cơ bản về thiết kế chi tiết máy<br /> <br /> 14<br /> <br /> TS Phạm Minh Hải ME3090 C1. Những<br /> vấn đề cơ bản về thiết kế chi tiết máy<br /> <br /> 16<br /> <br /> 3.4.2 Ảnh hưởng của kích thước tuyệt đối<br /> do: đường kính mẫu thí nghiệm<br /> d: đường kính của chi tiết máy<br /> <br /> Hệ số a/h của kích thước tuyệt đối<br /> Ví dụ: trục chịu uốn<br /> <br /> trục chịu xoắn<br /> <br /> Kích thước càng lớn<br /> <br /> • Không đồng<br /> đều về cơ tính<br /> • Nhiều khuyết<br /> tật<br /> <br /> giới hạn mỏi giảm<br /> <br /> TS Phạm Minh Hải ME3090 C1. Những vấn đề cơ bản về thiết kế chi tiết máy<br /> <br /> 15<br /> <br /> 4<br /> <br /> 29/08/2016<br /> <br /> 3.4.3 Ảnh hưởng của chất lượng bề mặt<br /> <br /> 3.4.4 Ảnh hưởng của tính chất chu trình ứng suất<br /> <br /> Hệ số trạng thái bề mặt β<br /> <br /> =<br /> <br /> Mẫu thí nghiệm<br /> <br /> giới hạn mỏi của mẫu có bề mặt giống chi tiết<br /> giới hạn mỏi của mẫu thí nghiệm mỏi<br /> <br /> Chi tiết máy<br /> <br /> Hệ số ảnh hưởng của<br /> <br /> β > 1 : nhiệt luyện / gia công tăng bền (phun bi, cán lăn, mài, đánh<br /> bóng …).<br /> <br /> ψσ ψτ (xem chương<br /> “Trục”)<br /> <br /> β < 1 : tiện, phay + không gia công tăng bền.<br /> Chất lượng bề mặt tốt<br /> -> ít khả năng phát triển vết nứt tế vi<br /> -> giới hạn bền mỏi tăng<br /> TS Phạm Minh Hải ME3090 C1. Những vấn đề cơ bản về thiết kế chi tiết máy<br /> <br /> ứng suất trung bình<br /> <br /> σ rc = σ r<br /> 17<br /> <br /> εσ β<br /> kσ<br /> <br /> +ψ σ σ m<br /> <br /> τ rc = τ r<br /> <br /> ετ β<br /> kτ<br /> <br /> +ψ ττ m<br /> <br /> TS Phạm Minh Hải ME3090 C1. Những vấn đề cơ bản về thiết kế chi tiết máy<br /> <br /> 18<br /> <br /> 4. Các chỉ tiêu chủ yếu về khả năng làm việc của CTM<br /> <br /> 3.5 Các biện pháp nâng cao độ bền mỏi<br /> • Sử dụng vật liệu phù hợp<br /> • Hạn chế các nguyên nhân gây tải trọng thay đổi theo chu kỳ (tăng<br /> tính đàn hồi của kết cấu, giảm rung động)<br /> • Thiết kế: Tránh gây tập trung ứng suất (nhiều)<br /> • Công nghệ: Mài, đánh bóng, gia công tăng bền bề mặt<br /> <br /> 5 chỉ tiêu chủ yếu:<br /> Độ bền<br /> Độ cứng<br /> Độ bền mòn<br /> Khả năng chịu nhiệt<br /> Độ ổn định dao động<br /> <br /> TS Phạm Minh Hải ME3090 C1. Những vấn đề cơ bản về thiết kế chi tiết máy<br /> <br /> 19<br /> <br /> TS Phạm Minh Hải ME3090 C1. Những vấn đề cơ bản về thiết kế chi tiết máy<br /> <br /> 20<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2