NST và đột biến cấu trúc NST

Chia sẻ: Nguyen Phuonganh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
69
lượt xem
14
download

NST và đột biến cấu trúc NST

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Là những biến đổi trong cấu trúc của NST, có thể làm thay đổi hình dạng và cấu trúc NST

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: NST và đột biến cấu trúc NST

  1. BÀI 5: NHIỄM SẮC THỂ VÀ ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NST I. Nhiễm sắc thể 1. Hình thái và cấu trúc hiển vi của NST (SGK) 2. Cấu trúc siêu hiển vi Thành phần : ADN và prôtêin hi ston * Các mức cấu trúc: + Sợi cơ bản( mức xoắn 1)
  2. + Sợi chất nhiễm sắc( mức xoắn 2) + Crômatit ( mức xoăn 3) * Mỗi NST có 3 bộ phận chủ yếu + Tâm động: +Đầu mút +Trình tự khởi đầu nhân đôi ADN 3. Chức năng của NST -Lưu giữ , bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền II. Đột biến cấu trúc NST 1. Khái niệm Là những biến đổi trong cấu trúc của NST, có thể làm thay đổi hình dạng và cấu trúc NST 2. Các dạng đột biến cấu trúc NST và hậu quả của chúng
  3. * Nguyên nhân: - Tác nhân vật lí, hoá học , sinh học dạng Khái niệm Hậu quả Ví dụ đột biến 1. mất Sự rơi rụng từng Thường gây Mất đoạn đoạn đoạn NST,làm chết, mất đoạn NST 22 ở giảm số lưọng nhỏ không ảnh người gây gen trên đó hưởng ung thư máu 2. lặp 1 đoạn NST bị Làm tăng hoặc Lặp đoạn ở đoạn lặp lại 1 lần hay giảm cường độ ruồi giấm nhiều lần làm biểu hiện của gây hiện tăng số lưọng tính trạng tượng mắt
  4. gen trên đó lồi , mắt dẹt 3. đảo 1 đoạn NST bị Có thể ảnh ở ruồi giấm đoạn đứt ra rồi quay hưởng hoặc thấy có 12 ngược 1800 làm không ảnh dạng đảo thay đổi trình tự hưởng đến sức đoạn liên gen trên đó sống quan đến khả năng thích ứng nhiệt độ khác nhau của môi trường 4. Là sự trao đổi - Chuyển đoạn chuyển đoạn giữa các lớn thường gây đoạn NST không chết hoặc mất tương đồng ( sự khả năng sinh chuyển đổi gen sản. đôi khi có giữa các nhóm sự hợp nhất các liên kết ) NST làm giảm
  5. số lượng NST của loài, là cơ chế quan trọng hình thành loài mới - chuyển đoạn nhỏ ko ảnh hưởng gì

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản