Ôn Tập Bài Hát: Chú Chim Nhỏ Dể Thương (Nhạc Pháp: Lời: Hoàng Anh)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
293
lượt xem
19
download

Ôn Tập Bài Hát: Chú Chim Nhỏ Dể Thương (Nhạc Pháp: Lời: Hoàng Anh)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát. Biết bài hát này là bài hát của nước Pháp lời do nhạc sĩ Hoàng Anh Viết. II/Chuẩn bị của giáo viên: Nhạc cụ đệm. Băng nghe mẫu. Hát chuẩn xác bài hát.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ôn Tập Bài Hát: Chú Chim Nhỏ Dể Thương (Nhạc Pháp: Lời: Hoàng Anh)

  1. Tiết 24: Ôn Tập Bài Hát: Chú Chim Nhỏ Dể Thương (Nhạc Pháp: Lời: Hoàng Anh) I/Mục tiêu: - Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát. - Biết bài hát này là bài hát của nước Pháp lời do nhạc sĩ Hoàng Anh Viết. II/Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ đệm. - Băng nghe mẫu. - Hát chuẩn xác bài hát. III/Hoạt động dạy học chủ yếu: - Ổn định tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. - Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em hát lại bài hát đã học.
  2. - Bài mới: Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh * Hoạt động 1: Ôn tập bài hát: Chú Chim Nhỏ Dể Thương. - HS thực hiện. - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát dưới + Hát đồng thanh nhiều hình thức. + Hát theo dãy - Cho học sinh tự nhận xét: + Hát cá nhân. - Giáo viên nhận xét: - HS nhận xét. - Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Nhạc của nước nào? Lời do ai viết? - HS chú ý. - HS trả lời. - Cho học sinh tự nhận xét: + Bài :Chú Chim Nhỏ Dể Thương - Giáo viên nhận xét: + Nhạc :Pháp. - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai điệu của bài hát. + Lời : Hoàng Anh * Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ. - HS nhận xét. - Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo nhịp của bài . - HS thực hiện.
  3. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS chú ý. -HS ghi nhớ. - Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu của bài - HS nhận xét: - Giáo viên nhận xét: * Cũng cố dặn dò: - Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kết thúc tiết học. - Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần chú ý hơn. - Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học.
  4. Tiết 25: Ôn Tập Ba Bài Hát: - Trên Con Đường Đến Trường. - Hoa Lá Mùa Xuân - Chú Chim Nhỏ Dễ Thương I/Mục tiêu: - Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của 3 bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát. - Ôn lại các bài đã học. II/Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ đệm. - Băng nghe mẫu. - Hát chuẩn xác bài hát. III/Hoạt động dạy học chủ yếu: - Ổn định tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. - Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em hát lại bài hát đã học
  5. - Bài mới: Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh * Hoạt động 1: Ôn tập bài hát: Trên Con Đường Đến Trường. - HS thực hiện. - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát dưới + Hát đồng thanh nhiều hình thức. + Hát theo dãy - Cho học sinh tự nhận xét: + Hát cá nhân. - Giáo viên nhận xét: - HS nhận xét. - Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Do ai sáng tác? - HS chú ý. - HS trả lời. - Cho học sinh tự nhận xét: + Bài :Trên Con Đường Đến trường. - Giáo viên nhận xét: + Nhạc : Ngô - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai Mạnh điệu của bài hát Thu * Hoạt động 2: Ôn tập bài hát: Hoa Lá Mùa Xuân - HS nhận xét. - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát dưới
  6. nhiều hình thức. - HS thực hiện. - Cho học sinh tự nhận xét: + Hát đồng thanh - Giáo viên nhận xét: + Hát theo dãy - Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Do ai sáng + Hát cá nhân. tác? - HS nhận xét. - Cho học sinh tự nhận xét: - HS chú ý. - Giáo viên nhận xét: - HS trả lời. - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai + Bài :Hoa Lá điệu của bài hát. Mùa Xuân * Hoạt động 3: Ôn tập bài hát: Chú Chim Nhỏ Dể + Nhạc : Hoàng Thương. Hà - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát dưới - HS nhận xét. nhiều hình thức. - HS thực hiện. - Cho học sinh tự nhận xét: + Hát đồng thanh - Giáo viên nhận xét: + Hát theo dãy - Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Nhạc của nước nào? Lời do ai viết? + Hát cá nhân. - Cho học sinh tự nhận xét: - HS nhận xét. - Giáo viên nhận xét: - HS chú ý.
  7. - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai - HS trả lời. điệu của bài hát. + Bài :Chú Chim * Cũng cố dặn dò: Nhỏ Dể Thương - Cho học sinh hát lại bài hát Chú Chim Nhỏ Dễ Thương + Nhạc :Pháp. một lần trước khi kết thúc tiết học. + Lời : Hoàng - Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc Anh nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần chú ý - HS nhận xét. hơn. - HS thực hiện. - Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học. - HS chú ý. -HS ghi nhớ.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản