Ôn Tập Bài Hát: Em Yêu Hoà Bình - Bài Tập Cao Độ Và Tiết Tấu

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
306
lượt xem
13
download

Ôn Tập Bài Hát: Em Yêu Hoà Bình - Bài Tập Cao Độ Và Tiết Tấu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng cao độ của bài hát. Biết bài hát này là bài hát do nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn viết. Ôn lại các vị trí các nốt nhạc, và tiết tấu. II/Chuẩn bị của giáo viên: Nhạc cụ đệm. Băng nghe mẫu. Hát chuẩn xác bài hát.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ôn Tập Bài Hát: Em Yêu Hoà Bình - Bài Tập Cao Độ Và Tiết Tấu

  1. Tiết 3: Ôn Tập Bài Hát: Em Yêu Hoà Bình (Nhạc và lời : Nguyễn Đức Toàn) Bài Tập Cao Độ Và Tiết Tấu I/Mục tiêu: - Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng cao độ của bài hát. - Biết bài hát này là bài hát do nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn viết. - Ôn lại các vị trí các nốt nhạc, và tiết tấu. II/Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ đệm. - Băng nghe mẫu. - Hát chuẩn xác bài hát. III/Hoạt động dạy học chủ yếu: - Ổn định tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn.
  2. - Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã học. - Bài mới: Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh * Hoạt động 1: Ôn tập bài hát: Em Yêu Hoà Bình - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát dưới - HS thực hiện. nhiều hình thức. + Hát đồng thanh + Hát theo dãy - Cho học sinh tự nhận xét: + Hát cá nhân. - Giáo viên nhận xét: - HS nhận xét. - Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Lời của bài - HS chú ý. hát do ai viết? - HS trả lời: + Bài :Em Yêu Hoà Bình - Cho học sinh tự nhận xét: + Nhạc sĩ: - Giáo viên nhận xét: Nguyễn Đức Toàn - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai
  3. điệu của bài hát. - HS nhận xét * Hoạt động 2: Tập cao độ và tiết tấu: - Giáo viên kẻ khuông nhạc và ghi các nốt nhạc từ Đô1 đến Đô2 lên bảng. - HS chú ý. - Hỏi học sinh tên của các nốt nhạc được viết trên bảng. - HS trả lời. - Luyện Tiết tấu giaó viên viết tiết tấu lên bảng: - Hỏi học sinh đoạn tiết tấu có âm hình và ký hiệu gì? - HS trả lời. - Luyện cao độ và tiết tấu: - HS thực hiện. - Giáo viên đàn giai điệu từ 3 đến 5 âm yêu cầu học sinh - HS thực hiện. nghe và đọc hoà theo tiếng đàn. - HS thực hiện. - Cho học sinh xung phong đọc lại. - HS thực hiện. * Cũng cố dặn dò: - HS chú ý. - Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kết thúc tiết học. - Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc -HS ghi nhớ. nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần chú ý hơn. - Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học.
  4. Tiết 4 Học Hát Bài : Bạn Ơi Lắng Nghe (Dân ca: Bana- Lời Tô Ngọc Thanh) Kể Chuyện Âm Nhạc I/Mục tiêu: - Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát. - Biết bài hát này là bài Dân Ca Bana, lời bài hát do nhạc sĩ Tô Ngọc Thanh viết. - Nghe và kể lại được câu chuyện, giúp học sinh hiểu biết thêm về tác dụng của âm nhạc. II/Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ đệm. - Băng nghe mẫu. - Hát chuẩn xác bài hát. III/Hoạt động dạy học chủ yếu:
  5. - Ổn định tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. - Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã học. - Bài mới: Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh * Hoạt động 1: Dạy hát bài: Bạn Ơi Lắng Nghe - Giới thiệu bài hát, tác giả. - HS lắng nghe. - GV cho học sinh nghe bài hát mẫu. - HS nghe mẫu. - Hướng dẫn học sinh tập đọc lời ca theo tiết tấu của bài - HS thực hiện. hát . - HS thực hiện. - Tập hát từng câu, mỗi câu cho học sinh hát lại từ 2 đến 3 lần để học sinh thuộc lời ca và giai điệu của bài hát. - HS thực hiện. - Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh hát lại bài hát nhiều lần dưới nhiều hình thức. + Hát đồng thanh + Hát theo dãy - Cho học sinh tự nhận xét: + Hát cá nhân. - Giáo viên nhận xét: - HS nhận xét.
  6. - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai - HS chú ý. điệu của bài hát. * Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ. - HS thực hiện. - Hướng dẫn học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo nhịp của bài hát. - HS thực hiện. - HS trả lời: + Bài :Bạn Ơi - Hướng dẫn học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo tiết Múa Ca tấu của bài hát. + Lời của Nhạc - Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Lời của bài sĩ: Tô Ngọc Thanh. hát do ai viết? - HS nhận xét. - Giáo Viên mời học sinh nhận xét: - Giáo viên nhận xét: - HS lắng nghe - Giáo viên và HS rút ra ý nghĩa và bài học kinh nghiệm của bài hát. - HS thảo luận trả lời . * Hoạt động 3 :Kể chuyện âm nhạc: Tiếng Hát Đào Thị Huệ - HS nhận xét. - Giáo viên treo tranh mẫu và kể chuyện cho học sinh nghe - HS thực hiện
  7. lần thức nhất. - HS lắng nghe. - Giáo viên đặt một vài câu hỏi liên quan để cũng cố nội - HS thực hiện. dung câu chuyện. - HS chú ý. - Giáo viên cho học sinh nhận xét. - Giáo viên nhận xét. -HS ghi nhớ. - Cho học sinh nêu ý nghĩa của bài. - Giáo viên sửa và cũng cố ý nghĩa của bài. * Cũng cố dặn dò: - Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kết thúc tiết học. - Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần chú ý hơn. - Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản