Ôn Tập Bài Hát: Thiếu Nhi Thế Giới Liên Hoan ( Nhạc và Lời: Lưu Hữu Phước)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
188
lượt xem
21
download

Ôn Tập Bài Hát: Thiếu Nhi Thế Giới Liên Hoan ( Nhạc và Lời: Lưu Hữu Phước)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời bài hát. Biết bài hát này là bài hát do nhạc sĩ Lưu Hữu Phước viết.. Đọc và ráp được lời bài TĐN số 8 II/Chuẩn bị của giáo viên: Nhạc cụ đệm. Băng nghe mẫu. Hát chuẩn xác bài hát.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ôn Tập Bài Hát: Thiếu Nhi Thế Giới Liên Hoan ( Nhạc và Lời: Lưu Hữu Phước)

  1. Tiết 29 Ôn Tập Bài Hát: Thiếu Nhi Thế Giới Liên Hoan ( Nhạc và Lời: Lưu Hữu Phước) Tập Đọc Nhạc: TĐN Số 8 I/Mục tiêu: - Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời bài hát. - Biết bài hát này là bài hát do nhạc sĩ Lưu Hữu Phước viết.. - Đọc và ráp được lời bài TĐN số 8 II/Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ đệm. - Băng nghe mẫu. - Hát chuẩn xác bài hát. III/Hoạt động dạy học chủ yếu: - Ổn định tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. - Kiểm tra bài cũ.
  2. - Bài mới: Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh * Hoạt động 1:Ôn tập bài hát: Thiếu Nhi Thế Giới Liên Hoan - HS thực hiện. - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát dưới + Hát đồng thanh nhiều hình thức. + Hát theo dãy + Hát cá nhân. - Cho học sinh tự nhận xét: - HS nhận xét. - Giáo viên nhận xét: - HS chú ý. - Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì? Bài hát do nhạc sĩ nào viết? - HS trả lời. + Bài :Thiếu Nhi Thế Giới Liên Hoan - Cho học sinh tự nhận xét: + Nhạc Sĩ: Lưu - Giáo viên nhận xét: Hữu Phước. - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai - HS nhận xét điệu của bài hát. * Hoạt động 2: TĐN Số 8: “Bầu Trời Xanh” - Giới thiệu bài TĐN Số 8.
  3. - Giáo viên cho học sinh tập cao độ từ 1-2 phút. - HS lắng nghe. - Tập tiết tấu : Giáo viên ghi mẫu tiết tấu lên bảng: - HS thực hiện. - HS chú ý. - Giáo viên gõ mẫu và yêu cầu học sinh gõ lại. - HS thực hiện. - Giáo viên cho học sinh xung phong gõ lại. - HS thực hiện. - Tap đọc nhạc: Giáo viên đàn mẫu giai điệu cả bài. - HS lắng nghe. - Giáo viên đọc mẫu từng câu một và cho học sinh đọc lại, - HS thực hiện. mỗi câu cho học sinh đọc lại từ 2 đến 3 lần để thuộc tiết tấu. - Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh đọc cả bài và - HS thực hiện. ghép lời bài TĐN Số 8 - HS thực hiện. - Cho các tổ chuẩn bị và cử đại diện lên bảng đọc lại. - Giáo viên nhận xét. * Cũng cố dặn dò: - HS thực hiện. - Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kết thúc tiết học. - HS chú ý. - Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần chú ý hơn. -HS ghi nhớ. - Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học.
  4. Tiết 30: Ôn Tập Hai Bài Hát: - Chú Voi Con Ở Bản Đôn - Thiếu Nhi Thế Giới Liên Hoan I/Mục tiêu: - Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của hai bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời bài hát. - Biết trình bày bài hát dưới nhiều hình thức. II/Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ đệm. - Băng nghe mẫu. - Hát chuẩn xác bài hát. III/Hoạt động dạy học chủ yếu: - Ổn định tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. - Kiểm tra bài cũ. - Bài mới:
  5. Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh * Hoạt động 1: Ôn tập bài hát: Chú Voi Con Ở Bản Đôn. - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát dưới - HS thực hiện. nhiều hình thức. + Hát đồng thanh + Hát theo dãy - Cho học sinh tự nhận xét: + Hát cá nhân. - Giáo viên nhận xét: - HS nhận xét. - Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì? Bài hát do - HS chú ý. nhạc sĩ nào viết? - HS trả lời. + Bài :Chú Voi - Cho học sinh tự nhận xét: Con Ở Bản Đôn. - Giáo viên nhận xét: + Nhạc Sĩ: Phạm - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai tuyên. điệu của bài hát - HS nhận xét * Hoạt động 2: Ôn tập bài hát: Thiếu Nhi Thế Giới Liên Hoan - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát dưới nhiều hình thức.
  6. - HS thực hiện. - Cho học sinh tự nhận xét: + Hát đồng thanh - Giáo viên nhận xét: + Hát theo dãy - Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì? Bài hát do + Hát cá nhân. nhạc sĩ nào viết? - HS nhận xét. - HS chú ý. - Cho học sinh tự nhận xét: - HS trả lời. - Giáo viên nhận xét: + Bài :Thiếu Nhi - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai Thế Giới Liên Hoan điệu của bài hát + Nhạc Sĩ: Lưu * Cũng cố dặn dò: Hữu Phước. - Cho học sinh hát lại bài hát Chú Voi Con ở Bản Đôn một - HS nhận xét lần trước khi kết thúc tiết học. - Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần chú ý hơn. - HS thực hiện. - Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học. - HS chú ý. -HS ghi nhớ.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản