ÔN TẬP CHƯƠNG IV

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
210
lượt xem
22
download

ÔN TẬP CHƯƠNG IV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo án môn Toán lớp 12 theo chuongq trình chuẩn ÔN TẬP CHƯƠNG IV

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ÔN TẬP CHƯƠNG IV

  1. ÔN TẬP CHƯƠNG IV I/ Yêu cầu: 1/ Kiến thức: - Nắm được định nghĩa số phức, phần thực, phần ảo, môđun của số phức. Số phức liên hợp. - Nắm vững được các phép toán: Cộng , trừ, nhân, chia số phức – Tính chất của phép cộng, nhân số phức. - Nắm vững cách khai căn bậc hai của số thực âm. Giải phương trình bậc hai với hệ số thực. 2/ Kỹ năng: - Tính toán thành thạo các phép toán. - Biểu diễn được số phức lên mặt phẳng tọa độ . - Giải phương trình bậc I, II với hệ số thực. 3/ Tư duy, thái độ: - Rèn luyện tính tích cực trong học tập , tính toán cẩn thận , chính xác. II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Bài soạn- Phiếu học tập. 2/ Học sinh: Bài cũ: ĐN, các phép toán, giải phương trình bậc hai với hệ số thực. III/ Phương pháp giảng dạy: Nêu vấn đề - Gợi ý giải quyết vấn đề. IV/ Tiến trình dạy học: 1/ Ổn định: (1’ ). 2/ Kiểm Tra: (9’ ) - Chuẩn bị bài cũ của học sinh. - Biểu diễn số phức Z1= 2 + 3i và Z2 = 3 + i lên mặt phẳng tọa độ. Xác định véc tơ biểu diễn số phức Z1 + Z2 * Phân tiết: Tiết 1: Từ HĐ1 -> HĐ3. Tiết 2: Từ HĐ4 -> Cũng cố. 3/ Bài mới TG Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi bảng Hoạt động 1: Định nghĩa số phức -Số phức liên hợp 10’ Nêu đ. nghĩa số phức ? Dạng Z= a + bi , trong đó a I/ ĐN số phức- Số phức là phần thực, b là phần ảo. liên hợp: - Số phức Z = a + bi với a, Vẽ hình b Biểu diễn số phức ∈R Z= a + bi lên mặt phẳng tọa độ ? Viết công thức tính môđun của số phức Z ? Nêu d. nghĩa số phức liên hợp của Z = a − bi số phức Z= a + bi ? Số phức nào bằng số phức liên Số phức có phần ảo bằng 0. hợp của nó ? Theo dõi và tiếp thu Giảng: Mỗi số phức đều có dạng * OM = Z = a 2 + b 2 . Z= a + bi , a và b ∈ R. Khi biểu diễn Z lên mặt phẳng tọa độ ta được véc * Số phức liên hợp: tơ OM = (a, b). Có số phức liên Z = a – bi hợp Z = a + bi. Chú ý: Z = Z ⇔ b = 0 Hoạt động 2: Biểu diễn hình học của số phức Z = a + bi. 10’ Giảng: Mỗi số phức Z = a + bi Theo dõi II/ Tập hợp các điểm biểu biểu diễn bởi một điểm M (a, b) trên Vẽ hình và trả lời từng diễn số phức Z: mặt phảng tọa độ. câu a, b, c, d 1/ Số phức Z có phần thực a Nêu bài toán 6/ 145 (Sgk) . Yêu = 1: Là đường thẳng qua cầu lên bảng xác định ? hoành độ 1 và song song với Oy. 2/ Số phức Z có phần ảo b = -2: Là đường thẳng qua tung độ -2 và song song với Ox.
  2. 3/ Số phức Z có phần thực a ∈ [− 1,2] ,phần ảo b ∈ [0,1] : Là hình chữ nhật. 3/ Z ≤ 2 : Là hình tròn có R = 2. Hoạt động 3: các phép toán của số phức. 15’ Yêu cầu HS nêu qui tắc: Cộng , Trả lời III/ Các phép toán : trừ, nhân , chia số phức? - Cộng: Giao hoán, kết Cho hai số phức: Phép cộng, nhân số phức có tính hợp … Z1 = a1 + b1 i chất nào ? - Nhân: Giao hoán, kết hợp,Z2 = a2 + b 2i Yêu cầu HS giải bài tập 6b, 8b . phân phối. *Cộng: ⎧a = 0 Z1+Z2= a1+ a2+(b1+b2)i *Gợi ý: Z = a + bi =0 ⎨ Lên bảng thực hiện * Trừ: ⎩b = 0 Z1-Z2= a1- a2+(b1-b2)i * Nhân: Z1Z2= a1a2- b1b2 + (a1b2+a2b1)i * Chia : Z1 Z1 Z 2 = ; Z2 ≠ 0 Z2 Z2 Z2 6b)Tìm x, y thỏa : 2x + y – 1 = (x+2y – 5)i ⎧2 x + y − 1 = 0 ⎧ x = −1 ⇔⎨ ⇔⎨ ⎩x + 2 y − 5 = 0 ⎩y = 3 1+ i 8b) Tính : (4-3i)+ 2+i (1 + i )(2 − i ) = 4- 3i + (2 + i )(2 − i ) 3 + i 23 14 = 4 – 3i + = − i 5 5 5 Hoạt động 4: Căn bậc hai với số thực âm – Phương trình bậc hai với hệ số thực Nêu cách giải phương trình bậc Nêu các bước giải – ghi IV/ Phương trình bậc hai với hai : ax2 + bx + c = 0 ; a, b, c ∈ R bảng hệ số thực: và a ≠ 0 ? Thực hiện ax2 + bx + c = 0 ; a, b, c ∈ R Yêu cầu HS giải bài tập 10a,b và a ≠ 0. * Lập Δ = b2 – 4ac Nếu : −b Δ = 0 ; x1 = x2 = 2a −b± Δ Δ > 0 ; x1, 2 = 2a −b±i Δ Δ < 0 ; x1, 2 = 2a 2 10a) 3Z +7Z+8 = 0 Lập Δ = b2 – 4ac = - 47 − 7 ± i 47 Z1,2 = . 6 10b) Z4 - 8 = 0.
  3. ⎡Z 2 = 8 ⎡ ⎢ 2 ⎢ ⎢Z = − 8 ⎢ ⎣ ⎣ ⎡ Z 1, 2 = ± 8 ⎡ 4 ⎢ ⎢ ⎢ Z 3, 4 = ± i 4 8 ⎢ ⎣ ⎣ 4/Cũng cố: - Nhắc lại hệ thống các kiến thức cơ bản : ĐN số phức, số phức liên hợp- Giải phương trình bậc hai với hệ số thực. - HS thực hiện trên 3 phiếu học tập. 5/ Dặn dò: - Nắm vững lý thuyết chương 4. - Giải các bài tập còn lại của chương - Xem lại bài tập đã giải. -Chuẩn bị tiết sau kiểm tra 1 tiết của chương 4 V/ Phụ lục: 1) Phiếu học tập số 1: Câu 1: Số phức Z = a + bi thỏa điều kiện nào để có điểm biểu diễn M ở phần gạch chéo trong hình a, b, c. 2) Phiếu học tập số 2: Câu 2: Giải phương trình : Z4 – Z2 – 5 = 0. 3) Phiếu học tập số 3: Câu 3: Tìm hai số phức Z1, Z2 thỏa : Z1 + Z2 = 1 và Z1Z2 = 7
Đồng bộ tài khoản