intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Ôn tập cổ tức và Chính sách cổ tức

Chia sẻ: Hgiang Hgiang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

647
lượt xem
155
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung: Các loại cổ tức và cách thức chi trả, Những vấn đề chung quanh các quyết định chính sách cổ tức, Cổ tức tiền mặt và cổ tức bằng cổ phần, Tại sao việc mua lại cổ phần là một phương án thay cho chi trả cổ tức

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ôn tập cổ tức và Chính sách cổ tức

 1. iên khóa 2007-2008 Bài ôn tập: Chính sách cổ tứ Ôn tập Cổ tức và Chính sách cổ tức Phần này sử dụng một số nội dung trong bài giảng của cô Victoria Dalko năm học 2005-2006 11/15/2007 1 Nội dung chính Các loại cổ tức và cách thức chi trả Những vấn đề chung quanh các quyết định chính sách cổ tức Cổ tức tiền mặt và cổ tức bằng cổ phần Tại sao việc mua lại cổ phần là một phương án thay cho chi trả cổ tức 11/15/2007 2
 2. iên khóa 2007-2008 Bài ôn tập: Chính sách cổ tứ Cổ tức tiền mặt Cổ tức đều – thanh toán tiền mặt trực tiếp cho cổ đông, thường là mỗi quí Cổ tức phụ trội (extra cash dividend)? Lặp lại? Cổ tức đặc biệt? Lặp lại? (Microsoft 2004) Cổ tức thanh lý Cổ tức và lãi suất tiền gửi ngân hàng? 11/15/2007 3 Thủ tục chi trả cổ tức? Ngày công bố – Hội đồng quản trị công bố cổ tức và nó trở thành một nghĩa vụ nợ của công ty Ngày không cổ tức (Ex-dividend date) Xảy ra hai ngày làm việc trước ngày đăng ký Giá cổ phiếu ? Ngày đăng ký (Date of Record) – Ngày xác định người sở hữu cổ phiếu và họ sẽ được nhận cổ tức Ngày thanh toán – ngày gửi séc thanh toán cổ tức 11/15/2007 4
 3. iên khóa 2007-2008 Bài ôn tập: Chính sách cổ tứ Thủ tục chi trả cổ tức? Ngày không cổ tức Giá là mức giảm giá vào ngày không cổ tức Giá Giá cổ phiếu sẽ giảm một lượng bằng cổ tức vào ngày không cổ tức (ngày 0). Nếu cổ tức là một USD một cổ phần, giá cổ phiếu sẽ là 10 – 1 = 9 USD vào ngày không cổ tức: Trước ngày không cổ tức (ngày -1), cổ tức = 0 USD, giá cổ phiếu = 10 USD Vào ngày 11/15/2007 không cổ tức (ngày 0), cổ tức = 1 USD, giá cổ phiếu = 9 USD 5 Chính sách cổ tức có quan trọng không? Rất quan trọng Không quan trọng Giá trị của cổ phiếu Trên lý thuyết, nếu dựa vào giá trị hiện tại công ty tái đầu tư vốn của cổ tức tương lai kỳ ngay bây giờ, công ty vọng sẽ tăng trưởng và có thể chi trả cổ tức cao hơn trong tương lai Có thể có nhà kinh tế chỉ có một tay? 11/15/2007 6
 4. iên khóa 2007-2008 Bài ôn tập: Chính sách cổ tứ Tại sao người ta thích tỷ lệ cổ tức thấp? Thuế Chi phí phát hành Hạn chế cổ tức – các hợp đồng nợ có thể hạn chế tỷ lệ phần trăm thu nhập mà có thể được chi trả dưới dạng cổ tức 11/15/2007 7 Tại sao người ta thích tỷ lệ cổ tức cao? Muốn có thu nhập hiện tại (thuế thu nhập thấp, không được phép chi tiêu vào vốn gốc) Tình trạng không chắc chắn Thuế Loại trừ cổ tức đối với các công ty Những nhà đầu tư miễn thuế không phải lo lắng gì về sự đối xử phân biệt giữa cổ tức và lợi tức vốn 11/15/2007 8
 5. iên khóa 2007-2008 Bài ôn tập: Chính sách cổ tứ Cổ tức và tín hiệu Cổ tức tăng Công ty có thể duy trì bền vững mức cổ tức hiện tại Kỳ vọng cổ tức tương lai cao hơn, Tín hiệu về một công ty lành mạnh, đang tăng trưởng Cổ tức giảm Công ty không thể duy trì mức cổ tức hiện tại được nữa Kỳ vọng về cổ tức thấp hơn không biết đến bao giờ, giá trị hiện tại giảm dần Tín hiệu về một công ty đang gặp khó khăn về tài chính Chi cổ tức vs không chia cổ tức? 11/15/2007 9 Ảnh hưởng về mặt khách hàng Một số nhà đầu tư thích tỷ lệ chi trả cổ tức thấp và sẽ mua cổ phiếu của những công ty có tỷ lệ chi trả cổ tức thấp Một số nhà đầu tư thích tỷ lệ chi trả cổ tức cao và sẽ mua cổ phiếu của những công ty có tỷ lệ chi trả cổ tức cao 11/15/2007 10
 6. iên khóa 2007-2008 Bài ôn tập: Chính sách cổ tứ Ý nghĩa của ảnh hưởng về mặt khách hàng Điều gì sẽ xảy ra nếu một công ty thay đổi từ chính sách trả cổ tức cao sang chính sách trả cổ tức thấp? Điều gì sẽ xảy ra nếu một công ty thay đổi từ chính sách trả cổ tức thấp sang chính sách trả cổ tức cao? Nếu đúng là như thế, CHÍNH SÁCH cổ tức có quan trọng không? 11/15/2007 11 Chính sách cổ tức trong thực tiễn Chính sách cổ tức sử dụng phần còn dư (residual dividend policy) Chính sách cổ tức tăng trưởng đều – cổ tức gia tăng với tỷ lệ không đổi mỗi năm Tỷ lệ chi trả đều – trả một tỷ lệ phần trăm không đổi trong thu nhập mỗi năm Chính sách cổ tức dung hoà 11/15/2007 12
 7. iên khóa 2007-2008 Bài ôn tập: Chính sách cổ tứ Chính sách cổ tức sử dụng phần còn dư Lập dự toán vốn đầu tư Xác định cơ cấu vốn mục tiêu Tài trợ các dự án đầu tư bằng cách kết hợp giữa nợ và vốn sở hữu phù hợp với cơ cấu vốn mục tiêu Nên nhớ rằng thu nhập giữ lại là vốn sở hữu Nếu cần bổ sung vốn sở hữu, hãy phát hành cổ phần mới Nếu có thu nhập dư ra, thì chi trả phần còn dư dưới dạng cổ tức 11/15/2007 13 Ví dụ – Cổ tức sử dụng phần còn dư Biết những thông tin sau Cần 5 triệu USD cho các dự án đầu tư mới Cơ cấu vốn mục tiêu: D/E = 2/3 Thu nhập ròng (NI) = 4 triệu USD Tìm cổ tức 40% được tài trợ bằng nợ (2 triệu) 60% được tài trợ bằng vốn sở hữu (3 triệu) NI – tài trợ vốn sở hữu = 4 triệu – 3 triệu = 1 triệu USD, được chi trả dưới dạng cổ tức 11/15/2007 14
 8. iên khóa 2007-2008 Bài ôn tập: Chính sách cổ tứ Chính sách cổ tức dung hoà Các mục tiêu, được xếp theo thứ tự tầm quan trọng Tránh cắt giảm những dự án đầu tư có NPV dương để chi trả cổ tức Tránh cắt giảm cổ tức Tránh nhu cầu phải bán vốn sở hữu Duy trì một tỷ số nợ/vốn sở hữu mục tiêu Duy trì một tỷ lệ chi trả cổ tức mục tiêu Những công ty muốn chấp nhận các dự án có NPV dương, đồng thời cũng tránh phát ra những tín hiệu tiêu cực 11/15/2007 15 Mua lại cổ phiếu Công ty mua lại cổ phần thường của mình Đề nghị mua (tender offer) – công ty đưa ra giá mua và lượng cổ phần muốn mua lại Thị trường mở – mua cổ phiếu trên thị trường mở Tương tự như cổ tức tiền mặt ở chỗ nó trao tiền mặt từ công ty cho các cổ đông Đây là một lập luận khác về tính chất không quan trọng của chính sách cổ tức khi không có thuế hay những điểm không hoàn hảo khác 11/15/2007 16
 9. iên khóa 2007-2008 Bài ôn tập: Chính sách cổ tứ Tín hiệu của việc mua lại cổ phiếu Ban giám đốc tin rằng giá cổ phiếu hiện tại là thấp Giá cổ phiếu thường tăng lên khi công ty công bố việc mua lại cổ phiếu 11/15/2007 17 Cổ tức bằng cổ phiếu Chi trả bằng cổ phần tăng thêm thay cho tiền mặt Làm tăng số lượng cổ phần đang lưu hành Lượng cổ tức bằng cổ phiếu nhỏ Dưới 20 - 25% Nếu bạn sở hữu 100 cổ phần và công ty công bố cổ tức bằng cổ phiếu là 10%, bạn sẽ nhận được thêm 10 cổ phần nữa Lượng cổ tức bằng cổ phiếu lớn – hơn 20 - 25% 11/15/2007 18
 10. iên khóa 2007-2008 Bài ôn tập: Chính sách cổ tứ Chia nhỏ cổ phiếu Chia nhỏ cổ phiếu – thực chất cũng giống như cổ tức bằng cổ phiếu Giá cổ phiếu giảm khi chia nhỏ cổ phiếu Cách giải thích thông thường cho việc chia nhỏ cổ phiếu là đưa mức giá cổ phiếu trở về một “phạm vi dễ giao dịch hơn” Nhập cổ phiếu? 11/15/2007 19 Tóm tắt Về mặt lý thuyết thuần túy, chính sách cổ tức là không quan trọng Trong thực tế, chính sách cổ tức tác động đến giá cổ phiếu của doanh nghiệp Doanh nghiệp nên giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư khi có các cơ hội đầu tư có NPV không âm Chính sách cổ tức bao gồm chi trả bằng tiền mặt và chi trả không bằng tiền mặt 11/15/2007 20
 11. iên khóa 2007-2008 Bài ôn tập: Chính sách cổ tứ Xin cảm ơn! 11/15/2007 21
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2