intTypePromotion=1

Ôn tập học phần Thống kê ứng dụng (TS Nguyễn Tiến Dũng)

Chia sẻ: Fvdx Fvdx | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
374
lượt xem
61
download

Ôn tập học phần Thống kê ứng dụng (TS Nguyễn Tiến Dũng)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ôn tập học phần Thống kê ứng dụng gồm các câu hỏi tập trung vào việc nắm vững các định lý, khái niệm, qui trình, phân biệt các phương pháp thống kê, kiểm tra khả năng tóm tắt đề bài.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ôn tập học phần Thống kê ứng dụng (TS Nguyễn Tiến Dũng)

  1. ÔN TẬP HỌC PHẦN THỐNG KÊ ỨNG DỤNG Ths. Nguyễn Tiến Dũng Viện Kinh tế và Quản lý, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội Email: dung.nguyentien3@hust.edu.vn
  2. ● Thời gian thi cuối kỳ: 90 phút ● Không sử dụng tài liệu ● Nội dung: C1-C11, C13-14. ● Phần Trắc nghiệm: 30 câu – 5 điểm ● Toàn bộ chương trình ● Các câu hỏi tập trung vào việc nắm vững các định lý, khái niệm, quy trình, phân biệt các phương pháp. ● Có thể có vài phép tính đơn giản ● Phần Tự luận: 4 câu – 5 điểm ● Kiểm tra khả năng tóm tắt đề bài, nhận diện bài toán và giải bài toán một cách phù hợp. ● Cần và được sử dụng máy tính cầm tay (calculator) để hỗ trợ việc tính toán. ● Bảng tra xác suất sẽ được cung cấp © 2013 Nguyễn Tiến Dũng 2
  3. Các nội dung trọng tâm của phần tự luận ● Chương 5: Xác suất và biến ngẫu nhiên ● Cách tính xác suất theo định nghĩa cổ điển về xác suất, số hoán vị, số chỉnh hợp và số tổ hợp; quy tắc cộng và nhân xác suất ● Phân phối lý thuyết cho biến rời rạc: PP nhị thức, PP Poisson ● Phân phối lý thuyết cho biến liên tục: PP bình thường, PP bình thường chuẩn hoá © 2013 Nguyễn Tiến Dũng 3
  4. ● Chương 6: Phân phối của các tham số mẫu ● Phân phối của TB mẫu, ● Phân phối của tỷ lệ mẫu, ● Hệ số hiệu chỉnh tổng thể hữu hạn ● Chương 7: Ước lượng các tham số tổng thể (Ước lượng khoảng) ● Ước lượng TB tổng thể ● Ước lượng tỷ lệ tổng thể ● Ước lượng trên 2 mẫu ● Xác định cỡ mẫu cho bài toán ước lượng © 2013 Nguyễn Tiến Dũng 4
  5. ● Chương 8: Kiểm định tham số ● KĐ trên 1 tổng thể ● KĐ TB tổng thể ● KĐ tỷ lệ tổng thể ● KĐ trên 2 tổng thể ● KĐ sự khác nhau giữa 2 TB tổng thể ● KĐ sự khác nhau giữa 2 tỷ lệ tổng thể ● Biết tóm tắt giả thiết, lập giả thuyết và thực hiện KĐ phù hợp. © 2013 Nguyễn Tiến Dũng 5
  6. ● Chương 9: ANOVA ● ANOVA 1 yếu tố ● ANOVA 2 yếu tố ● Yêu cầu: hiểu cách tính, biết cách đọc bảng ANOVA ● Chương 10: Kiểm định phi tham số ● KĐ dấu và hạng Wilcoxon cho 2 mẫu cặp ● KĐ Chi bình phương: ● Liên hệ giữa 2 biến định tính ● KĐ Chi bình phương về sự phù hợp (Chi bình phương trên 1 mẫu) © 2013 Nguyễn Tiến Dũng 6
  7. ● Chương 11: Hồi quy tuyến tính đơn và phân tích tương quan ● Hệ số độ dốc của phương trình hồi quy mẫu ● KĐ hệ số độ dốc ● Các giả định (giả thiết / assumptions) của phương trình hồi quy ● Hệ số tương quan Pearson ● Hệ số tương quan hạng Spearman © 2013 Nguyễn Tiến Dũng 7
  8. ● Chương 13: Chỉ số ● Chỉ số cá thể và chỉ số tổng hợp ● Chỉ số về giá và chỉ số về lượng ● Chỉ số liên hoàn và chỉ số định gốc ● Chỉ số giá và lượng theo không gian (địa phương) ● Chỉ số Laspeyres, Passche và Fisher ● CPI và VN-Index ● Chương 14: Dự báo dựa trên chuỗi thời gian ● Các phương pháp dự báo đơn giản ● Phương pháp san bằng mũ ● Phương pháp Holt (dãy DL có thành phần xu hướng, không có thành phần mùa vụ) © 2013 Nguyễn Tiến Dũng 8

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản