Phân biệt sứ mạng, mục tiêu tổ chức

Chia sẻ: Nguyễn Thị Minh Lý | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:8

0
219
lượt xem
83
download

Phân biệt sứ mạng, mục tiêu tổ chức

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sứ mạng: Nêu lên m ục đích của sự tồn tại của tổ chức. Trả lời cho câu hỏi: vì sao phải có đơn vị. Ví dụ:công ty VNPT Nỗ lực ứng dụng có hiệu quả các công nghệ bưu chính viễn thông công nghệ thông tin tiên tiến nhất nhằm đem lại cho người tiêu dùng, nhân dân Việt Nam những giá trị tốt nhất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân biệt sứ mạng, mục tiêu tổ chức

  1. Sứ  ạng m ­N êu ên  ục  í của  ự ồn ạicủa ổ    l m đ ch  s t t   t chức. ­Tr  ờicho  hỏi    ao  ảicó  n    ả l   câu  :vìs ph   đơ vị    
  2. Sứ  ạng m  V ídụ:   công y  N PT t V N ỗ ực  ng  ụng  hi u  ả  l ứ d có  ệ qu các công  ệ  ưu  nh  ễn  ngh b chí vi thông công  ệ hông i tên  ngh t tn i tến  ấtnhằm   em  ạicho  i nh   đ l   ngườitêu  dân  ệ    i dùng,nhân  V i t   N am   ững  á r ốtnhất nh gi tị t      
  3. Tầm  n nhì  N êu ên  ị r  à ổ  ức  ong  uốn  tđược  l v tím t ch m m đạ   tong ương ai r t l  Phátt ảo a ương aikhit   ức  tđược   h r t l    ổ ch đạ   các  m ục i và  ục  í của  ì têu  m đ ch  m nh    
  4.  V ídụ:V N PT     l l công y  ố  V i tN am   ề  V N PT uôn à  t s 1  ệ   v cung  cấp  dịch  ụ  ưu  nh  ễn hông. các  v b chí vi t có  ả  ăng  ươn a hị r ng hế  ớivà  kh n v r t tườ t gi   cạnh r vớicác  tanh    hãng  ễn hông ớn vi t l    
  5. M ụctê  iu  Là r ng háim ong  i  ếtquả    ọng   ần  tạ t   đợ (k   kìv )c đạtđược r 1  ảng hờigi tong    tong  kho t   an r ươ l t ng ai  M ục i bao  ồm : têu  g  M ục i tước  ắt têu r m  M ục i l dài têu âu     
  6. V ídụ:     ế >70%  hị  ần nt netbăng ộng ­chi m   t ph I er   r ­dẫn  u r vi c    đầ tong  ệ cung  ấp  ịch  ụ  c d v 3G ­D oanh hu  ngàn ỉ đồng r 2010   t 100  t  tong  ­Lọtvào óp  D N  CT      t 10  I hàng  u  đầ châu  Á    
  7. Chin ược ếl  Là  ương  ướng,đường  ph h   l i  ện  ố ,bi pháp ớn hực  l t hi n    tđược  m ục  ệ để đạ   các  têu  ã   a  ựa r i đ đề r d tên  nguồn ực  ủa ổ  ức. l c t ch V ídụ:V N PT      X ây  ựng  hoàn hi n  d và  t ệ băng ộng r  Đảm   ảo  ấtl ng  ịch  b ch  ượ d vụ    
  8. ả  Gi ipháp  Là  ững  ện  nh bi pháp  được  tến    t xúc i để đạ   được  m ục i các  têu  V ídụ:     ­Đầu ư  t   SD  cho    t 1 ỷ U   băng ộng r    
Đồng bộ tài khoản