Phản Ứng Hóa Học

Chia sẻ: Ali Ali | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

2
673
lượt xem
175
download

Phản Ứng Hóa Học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phản ứng hóa học là phản ứng khi liên kết một hay nhiều hơn 2 nguyên tố . Các liên kết hóa học trong chất phản ứng thay đổi và tạo ra chất mới (sản phẩm). Quá trình này luôn kèm theo 1 sự thay đổi năng lượng và tuân theo định luật bảo toàn năng lượng. Phản ứng hóa học kết thúc khi có sự cân bằng phản ứng hóa học hay các chất phản ứng đã được chuyển đổi hoàn toàn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phản Ứng Hóa Học

  1. Phản Ứng Hóa Học Nguồn: vi.wikibooks.org Phản ứng hóa học là phản ứng khi liên kết một hay nhiều hơn 2 nguyên tố . Các liên kết hóa học trong chất phản ứng thay đổi và tạo ra chất mới (sản phẩm). Quá trình này luôn kèm theo 1 sự thay đổi năng lượng và tuân theo định luật bảo toàn năng lượng. Phản ứng hóa học kết thúc khi có sự cân bằng phản ứng hóa học hay các chất phản ứng đã được chuyển đổi hoàn toàn. == Các \ Loại phản ứng hóa học == Phản ứng hoá hợp Phản ứng hóa hợp là Một phản ứng hóa học kết hợp 2 nguyên tố cho ra một chất 2Ca + O2 → 2CaO Phản ứng phân huỷ Phản ứng tách rời là Một phản ứng hóa học do một chất tự hủy hay chia ra thành đơn chất Thí dụ: 2H2O → 2H2 + O2 Phản ứng trao đổi Phản ứng trao đổi là một phản ứng hóa học của một đơn chất hay hợp chấtvới Axit 2Na + 2HCl → 2NaCl + H2 Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O
  2. Phản ứng đốt cháy Phản ứng đốt cháy là một phản ứng hóa học của một chất với một chất khác cho ra lửa, nhiệt . Điển hình là với oxy, C10H8+ 12O2 → 10CO2 + 4H2O + nhiệt CH2S + 6F2 → CF4 + 2HF + SF6 + nhiệt Phản ứng quang hợp ở thực vật Từ khí CO2 và nước, dưới ánh sáng tạo đường và khí oxy, 6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2
Đồng bộ tài khoản