intTypePromotion=1
ADSENSE

Phê duyệt dự án nhà ở sinh viên nguồn vốn ngân sách

Chia sẻ: Phi Hung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

131
lượt xem
19
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình tự thực hiện: - UBND tỉnh giao Chủ đầu tư tổ chức lập dự án đầu tư xây dựng để trình UBND tỉnh phê duyệt; - UBND tỉnh tổ chức thẩm định, phê duyệt dự án. 41.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phê duyệt dự án nhà ở sinh viên nguồn vốn ngân sách

  1. 41T. Phê duyệt dự án nhà ở sinh viên nguồn vốn ngân sách 11/08/2009 41.1. Trình tự thực hiện: - UBND tỉnh giao Chủ đầu tư tổ chức lập dự án đầu tư xây dựng để trình UBND tỉnh phê duyệt; - UBND tỉnh tổ chức thẩm định, phê duyệt dự án. 41.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính 41.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ: - Tờ trình phê duyệt dự án - Hồ sơ trình thẩm định dự án và các tài liệu bổ sung của chủ đầu tư (nếu có) gồm: Tờ trình thẩm định dự án;Văn bản giao chủ đầu tư của UBND tỉnh; Dự án đầu tư xây dựng công trình gồm phần thuyết minh và thiết kế cơ sở. - Biên bản họp các cơ quan liên quan thẩm định dự án. b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 41.4. Thời hạn giải quyết: - Không quá 20 ngày làm việc. 41.5. Cơ quan thực hiện TTHC: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp tỉnh - Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: phòng chức năng của UBND cấp tỉnh 41.6. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức 41.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: - Phê duyệt dự án 41.8. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình thẩm định, phê duyệt dự án (đính kèm theo thủ tục)
  2. 41.9. Phí, lệ phí: Không có 41.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không có 41.11. Căn cứ pháp lý của TTHC: - Luật nhà ở số 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005, có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2006; - Luật Xây dựng 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003. - Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở; - Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình - Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 của Bộ Xây dựngQuy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình - Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về một số cơ chế chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị; - Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề; - Thông tư số 10/2009/TT-BXD ngày 15/6/2009 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân khu công nghiệp và nhà ở thu nhập thấp.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2