Phiếu điều chỉnh số liệu Ngân sách

Chia sẻ: Thanh Thao | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
588
lượt xem
20
download

Phiếu điều chỉnh số liệu Ngân sách

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Phiếu điều chỉnh số liệu Ngân sách kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phiếu điều chỉnh số liệu Ngân sách

  1. Mẫu số C2-10/NS Không ghi vào (TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 khu vực này của Bộ Tài Chính) Số:....................... PHIẾU ĐIỀU CHỈNH SỐ LIỆU NGÂN SÁCH Cơ quan đề nghị:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Đề nghị Kho bạc nhà nước................................................................................................................................................điều chỉnh số liệu thu  /chi  ngân sách Mã Số tiền Số Ngày Niên độ Mã nguồn Mã Mã Mã Mã Mã ngành Mã Diễn giải cấp STT chương NS TKKT NDKT ĐVQHNS KT CTMT, DA NSNN hạch toán chứng từ Nợ Có NS - Số liệu đã hạch toán - Số liệu đề nghị điều chỉnh CƠ QUAN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH KHO BẠC NHÀ NƯỚC Ngày … tháng … năm…. Ngày … tháng … năm…. Kế toán trưởng Thủ trưởng Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc 25

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản