Phiếu điều tra thống kê

Chia sẻ: Vu Thi Hoa | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:23

2
798
lượt xem
169
download

Phiếu điều tra thống kê

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của sinh viên cũng như thông tin phản hồi từ chính các bạn sinh viên về việc dạy và học cũng như cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy của nhà trường để BCH chi Đoàn có những kiến nghị một cách chính xác, kịp thời tới BCN khoa và BGH nhà trường. BCH Đoàn trường tiến hành điều tra tình hình học tập của sinh viên trong toàn trường (đặc biệt đối với các sinh viên đang tham gia học tập theo học chê tín chỉ)....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phiếu điều tra thống kê

 1. MỤC ĐÍCH Nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của sinh viên cũng như thông tin phản hồi từ chính các bạn sinh viên về việc dạy và học cũng như cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy của nhà trường để BCH chi Đoàn có những kiến nghị một cách chính xác, kịp thời tới BCN khoa và BGH nhà trường. BCH Đoàn trường tiến hành điều tra tình hình học tập của sinh viên trong toàn trường (đặc biệt đối với các sinh viên đang tham gia học tập theo học chê tín chỉ). Để cuộc điều tra đạt kết quả tốt, xin bạn cung cấp thông tin một cách chân thực nhất vào phiếu điều tra sau:
 2. Phần I. Thông tin cá nhân • 1. Họ và tên sinh viên: …………………….. • 2. Sinh viên lớp...........khóa............khoa …………………………… • 3. Hiện nay bạn đang sống nội trú ở KTX hay ở ngoài:…………………………………
 3.  Phần II. Nội dung Câu 1: Bạn đã từng trực tiếp đăng ký khối lượng học tập của mình qua hệ thống website đăng ký tín chỉ của nhà trường chưa? a. Có � b.Chưa �
 4. Câu 2: Theo bạn, việc đăng ký học tập trên mạng hiện nay như thế nào? a. Tốt � b. Được � c. Chưa tốt � d. Kém � Nguyên nhân: ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………
 5. Câu 3: Theo bạn, tỷ lệ sinh viên có mặt trong các giờ học trên lớp trung bình khoảng: a. > 90% � b.70% - 90% � c. 50% - 70% � d.< 50% �
 6. Câu 4: Theo bạn, nguyên nhân nào làm sinh viên lười đến lớp (đánh số theo thứ tự ưu tiên) a. Lớp học quá đông � b. Giảng viên không điểm danh � c. Giảng viên dạy không hấp dẫn � d. Do sinh viên lười học � Nguyên nhân khác: ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………....
 7. Câu 5: Theo bạn, nguyên nhân nào làm các sinh viên lười học? (đánh số theo thứ tự ưu tiên) a. Sinh viên ham chơi � b. Mất căn bản những môn tiên quyết � c. Sinh viên chán ngành học � d. Các môn học quá khó � Nguyên nhân khác: …………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………
 8. Câu 6: Theo bạn những yếu tố nào ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên? (đánh số theo thứ tự ưu tiên) a. Cách giảng dạy của giảng viên � b.Khả năng tự học của sinh viên � c. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy � d.Cách đánh giá điểm �
 9. Câu 7: Bạn thường dành bao nhiêu thời gian tự học mỗi ngày? a.1 giờ � b.2 giờ � c.3 giờ � d.Trên 3 giờ �
 10. Câu 8: Bạn thường tìm tài liệu học tập ở đâu? a. Từ thầy cô cung cấp � b. Từ bạn bè � c. Trên Internet � d. Từ các anh chị khoá trước � Từ các nguồn khác: …………………………………… …………………………………… …………………………………… ………………………
 11. Câu 9:Bạn thường ôn thi bằng cách nào? a. Học hết lượng kiến thức mà thầy cô truyền đạt � b.Chỉ học tủ một số phần � c. Học những phần trọng tâm của môn học � d.Chỉ học những câu hỏi trong đề thì mà mình sưu
 12. Câu 10: Theo bạn thì giảng viên có nên giao chủ đề thảo luận/bài tập lớn vào đầu kỳ học hay không? a.Có � b.Không � Vì sao: …………………………… …………………………… …………………………… ………………………
 13. Câu 11: Theo bạn nhà trường có nên tổ chức các buổi gặp gỡ với các doanh nhân cho sinh viên không? a. Rất mong muốn � b. Không quan tâm � Vìc. Không nên sao? � ……………………………… ……………………………… ……………………………… ………………
 14. Câu 12: Theo bạn phương pháp học tập nào được coi là có hiệu quả khi sinh viên theo học học chế tín chỉ? a. Tự nghiên cứu � b.Chỉ nghe giảng trên lớp � c. Học theo nhóm � d.Phương pháp khác
 15. Câu 13: Theo bạn, những yếu tố nào làm giảm hiệu quả của việc học tập theo nhóm trong sinh viên? (có thể chọn nhiều phương án) a. Số thành viên quá đông hoặc quá ít. � b. Một số thành viên chưa tích cực hoặc chưa có tinh thần trách nhịêm. � c. Việc thống nhất về thời gian và địa điểm làm việc còn gặp nhiều khó khăn. � d. Khả năng thiết kế mục tiêu cũng như nhiệm vụ học tập nhóm còn chưa cao. �
 16. Câu 14: Theo bạn, vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong cương vị là cố vấn học tập như thế nào? a. Tốt � b. Khá � c. Trung bình � d. Kém � Đề xuất: ………………………………………………… ………………………………………………
 17. Phần III. Câu hỏi đóng góp ý kiến Câu 15: Bạn có ý kiến gì về thời gian thi giữa kỳ, cuối kỳ? ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ……………
 18. Câu 16: Bạn có đề xuất nào để xây dựng đời sống tinh thần cho sinh viên? ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… Câu 17: Bạn hãy nêu tóm tắt những khó khăn của mình trong quá trình học tập? ………………………………………………………… ………………………………………………………… …………………………………………………………
 19. Câu 18: Bạn có những đề xuất nào nhằm tạo động lực cho sinh viên chúng ta tham gia vào quá trình học tập để đạt kết quả tốt? ………………………………………………… ………………………………………………… …………………………………………………
Đồng bộ tài khoản