Phương pháp nghiên cứu khoa học chương 1

Chia sẻ: Huỳnh Văn Thức | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
609
lượt xem
204
download

Phương pháp nghiên cứu khoa học chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'phương pháp nghiên cứu khoa học chương 1', luận văn - báo cáo, báo cáo khoa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phương pháp nghiên cứu khoa học chương 1

  1. 4/8/2009 Chương 1: Giới thiệu và Khái niệm Nội dung môn học Chương 1: Giới thiệu và Khái niệm Các khái niệm trong NCKH Tên môn học: Phương pháp tìm, tổng hợp và lưu tài liệu Phương pháp nghiên cứu khoa học (Scientific Research Methodologies for Aquaculture and PP xây dựng và đánh giá đề cương NCKH Fisheries) PP viết và trình bày các dạng báo cáo KH Cán bộ Giảng dạy: ộ g ạy PP xây dựng kế hoạch và quản lý đề tài Nguyễn Thanh Phương NCKH Khoa Thủy sản – Đại học Cần Thơ Bài tập Chương 1: Giới thiệu và Khái niệm Chương 1: Giới thiệu và Khái niệm Thế nào là KH? Thế nào là NCKH? Là hệ thống tri thức về TN, XH, TD,.. à hố i hứ ề NC về 1 đề tài nhất định về các qui luật phát triển của TN, XH, Là quá trình từ TD xuất phát trong lịch sử và phát Xác định đề tài NC triển trong thực tiễn Triển khai, thu thập số liệu Xử lý số liệu, phân tích thông tin KH giúp giải thích đúng nguồn gốc và Viết báo cáo p phát triển của tri thức. Công việc NCKH ô ệ KH góp phần giảm lao động, cải thiện Xây dựng nội dung nghiên cứu cuộc sống, Thu thập số liệu …. Xử lý số liệu Phân tích diễn giải 1
  2. 4/8/2009 Chương 2: Các bước trong thực hiện đề tài? Phương pháp tìm, tổng hợp và lưu tài liệu Hình thành Câu hỏi NC xây • Sự tò mò • Tình cờ/ngẫu nhiên Phân loại nguồn tài liệu dựng giả thuyết ý tưởng • Chủ ý tìm hiểu Tài liệu bản in (Hardcopy) nghiên cứu • Nghiên cứu đã có Sách (book) Tìm hiểu Biết được có nghiên cứu chưa?, đến Bài báo đăng trong các tạp chí (paper) tài liệu Tư vấn của đâu?, phương pháp Báo cáo đề tài, dự án (report) Thầy/Cô nào? hay??? Kỳ yếu hội nghị (proceedings) Viết Mô tả thiết kế , kế hoạch và kinh phí Luận văn tốt nghiệp (thesis) đề cương về đề tài nghiên cứu Bản tin (newsletter, magazin,…) (newsletter magazin ) điều tra, thí Tài liệu điện tử Triển khai nghiệm, phân tích Nghiên cứu mẫu, viết và thử Sách (book) phần mềm, chảy trương trình,.. …. Viết báo Công bố kết quả: Thông tin từ websites báo cáo hay bài báo cáo Thông tin thứ cấp Chương 2: Phương pháp tìm, tổng hợp và lưu tài liệu Phương pháp tìm tài liệu Tài liệu trong thư viện (bản in hay điện tử) Tài liệu từ các nguồn khác Số liệu từ cơ quan, doanh nghiệp Số liệu thống kê,.. Phương pháp đọc và tổng hợp tài liệu Phương pháp đọc tài liệu Đọc lướt/bắt ý (scanning) ọ ( g) Đọc theo cấu trúc bài báo Tổng hợp ý (không sao chép) Phương pháp lưu trữ tài liệu Bảng in Bảng điện tử (Endnotes) 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản