Quá khứ tiếp diễn

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
135
lượt xem
14
download

Quá khứ tiếp diễn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I was playing golf at 2pm yesterday. Tại sao chúng ta dùng thì Quá khứ tiếp diễn? Quá khứ tiếp diễn được sử dụng khi chúng ta nói về một việc gì đó đang được thực hiện tại một thời điểm xác định trong quá khứ. Hãy so sánh hai câu dưới đây: 'I played golf yesterday.' = (Quá khứ thường) hành động chơi golf quan trọng hơn thời gian xảy ra hành động đó. 'I was playing golf at 2pm.' = (Quá khứ tiếp diễn) việc xảy ra tại thời điểm xác định đó là quan trọng. Chúng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quá khứ tiếp diễn

  1. Quá khứ tiếp diễn I was playing golf at 2pm yesterday. Tại sao chúng ta dùng thì Quá khứ tiếp diễn? Quá khứ tiếp diễn được sử dụng khi chúng ta nói về một việc gì đó đang được thực hiện tại một thời điểm xác định trong quá khứ. Hãy so sánh hai câu dưới đây: 'I played golf yesterday.' = (Quá khứ thường) hành động chơi golf quan trọng hơn thời gian xảy ra hành động đó. 'I was playing golf at 2pm.' = (Quá khứ tiếp diễn) việc xảy ra tại thời điểm xác định đó là quan trọng. Chúng ta không biết khi nào hành động bắt đầu hay khi nào kết thúc. Các tạo câu quá khứ tiếp diễn như nào?
  2. Was/were + ing verb là dạng của Quá khứ tiếp diễn. Hãy xem những ví dụ dưới đây: 'I was taking a bath at midnight.' 'Tom was walking his dog at 6am.' 'They were watching the news when I called.' Bây giờ bạn hãy hoàn thành những câu dưới đây. Simon was a DVD when I walked into the room. • I was a meeting at lunchtime. • I brought my umbrella because it was when I left the house . • The children were already down in their chairs when the teacher • came in. Ariana didn't hear me because she was to music on her stereo. • She was her car slowly because she was nervous about having an • accident. The fish were all in the pond. •
  3. Đáp án 1. watching 2. having 3. raining 4. sitting 5. listening 6. driving 7. swimming

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản