QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG

Chia sẻ: Nguyen Thi Trang Dai | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:10

0
136
lượt xem
48
download

QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo bài thuyết trình về quản trị chất lượng. Quản lý chất lượng là một phần của quản lý dự án, cũng là một phần của quản lý. Theo ISO 9000 thì: "Quản lý chất lượng là các hoạt động có phối hợp để định hướng và kiểm soát một tổ chức về chất lượng". Quản lý chất lượng có thể được xem là là gồm 3 thành phần chính: kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng và cải tiến chất lượng....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG

  1. Giới thiêu nôi dung trinh bay ̣ ̣ ̀ ̀ I.VẬN DỤNG VÀO DOANH NGHIỆP .  1.Giới thiệu và phân tích hiện trạng công ty  2.Lý do áp dụng phương thức quản lý chất lượng SQF 2000 vào trong hoạt động kinh doanh  3.Quy trình sản xuất  4. thành tựu đạt được
  2. Giới thiêu nôi dung trinh bay ̣ ̣ ̀ ̀ II.LÝ THUYẾT LIÊN QUAN .  1.SQF 2000 là gì ?  2.Tại sao SQF 2000 có ý nghĩa?  3.khi nào SQF có ý nghĩa.  4.SQF 2000 hỗ trợ gì?  5.SQF được áp dụng tại đâu  6.SQF đem lại lợi ích cho ai.  7.phương thức quản lý chất lượng ́ III.KÊT LUÂN ̣ ̀ ̣ IV.TAI LIÊU THAM KHAO ̉
  3. USING STILL  Idea of still: a siutuation continues to exist from past to present without change Ex: it was cold yesterday. It is still cold today. We still need to wear coats.  Position: midsentence  Precedes a simple present verb. Ex: we still need to wear coats  Precedes a negative helping verb. Ex: Ann still hasn’t come.  Still is used in either affirmative or negative sentences.
  4. USING ANYMORE  Idea of anymore: a past situation doesn’t continue to exist at present : a past situation has changed . Anymore has the same meaning as any longer. Ex: I lived in chicago two years ago, but then I moved to another city. I don’t live in chicago anymore.  Anymore is used in negative sentences  Position: end of sentences.
  5. USING SINCE  Since is followed by mention of a specific point in time: an hour, a day , a month , a year, etc.  Since expresses the idea that something began at a specific time in the past and continues to the present. Ex: I haven't eaten since breakfast. I have learned English since 1990
  6. USING FOR For is followed by the mention of length of time: two minutes, tree hours, four days, five weeks, etc. Ex: he has been here for 2 days.
  7. USING EVER  Question with ever frequently use the present perfect Ex: Have you ever been in Hawail?
  8. USING NEVER  Never is frequently used with the present perfect. Ex: I have never seen the Pacific Ocean.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản