Quản lý rủi ro trong kinh doanh

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
202
lượt xem
87
download

Quản lý rủi ro trong kinh doanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Doanh nghiệp có thể tác động đến cấp độ rủi ro thông qua cơ chế tài chính, cùng sự hỗ trợ của các phương pháp quản lý tài chính và các chiến lược đặc biệt, trong tổng thể sẽ tạo nên cơ chế đặc thù cho việc quản lý các loại rủi ro này. Công việc đó được gọi là quản lý rủi ro trong kinh doanh. Cơ sở của việc quản lý rủi ro nằm ở chỗ tìm kiếm các mục tiêu định hướng và tổ chức công tác giảm thiểu rủi ro, thuật thu nhận và tăng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản lý rủi ro trong kinh doanh

  1. Quản lý rủi ro trong kinh doanh
  2. Doanh nghiệp có thể tác động đến cấp độ rủi ro thông qua cơ chế tài chính, cùng sự hỗ trợ của các phương pháp quản lý tài chính và các chiến lược đặc biệt, trong tổng thể sẽ tạo nên cơ chế đặc thù cho việc quản lý các loại rủi ro này. Công việc đó đ ược gọi là quản lý rủi ro trong kinh doanh. Cơ sở của việc quản lý rủi ro nằm ở chỗ tìm kiếm các mục tiêu định hướng và tổ chức công tác giảm thiểu rủi ro, thuật thu nhận và tăng lợi nhuận của Doanh nghiệp trong các tình hình kinh tế. Mục đích cuối cùng của việc quản lý rủi ro là nhằm mang lại phần lợi nhuận nhiều nhất cho Doanh nghiệp, thông qua việc tối ưu hoá các vấn đề liên quan đến lợi nhuận và rủi ro. Động lực chính của công tác tổ chức, quản lý rủi ro là việc tiếp nhận những thông tin cần thiết cho việc thông qua các biện pháp xử lý. Trên cơ phân tích các thông tin như thế có tính đến các mục đích của rủi ro, có thể xác định đúng đắn xác xuất của các sự kiện, làm sáng tỏ và đánh giá mức độ, giá trị rủi ro. Giá trị rủi ro có thể hiểu là các thiệt hại thực tế của Doanh nghiệp, các loại chi phí cho việc giảm thiểu mức độ của các thiệt hại này hay các chi phí cho việc bồi thường các thiệt hại này và những hậu quả của nó. Việc đánh giá chính xác giá trị thực tế của rủi ro sẽ cho phép Doanh nghiệp đ ưa ra khách quan tổng số các thiệt hại có thể xảy ra và đề ra những biện pháp
  3. cho việc ngăn ngừa hoặc giảm thiểu các rủi ro này, còn trong trường hợp không thể ngăn ngừa các rủi ro thì cũng sẽ đảm bảo việc giảm thiểu chúng trong hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp. Trên cơ sở đã có các thông tin về tình hình xung quanh Doanh nghiệp, xác xuất, mức độ và cấp độ rủi ro, Doanh nghiệp sẽ thảo ra các phương án khác nhau để đối phó với các rủi ro trong việc đầu tư và tiến hành đánh giá chúng bằng phương án tối ưu trong khi so sánh phần lợi nhuận như mong đợi và mức độ rủi ro. Các quy tắc chính trong việc quản lý rủi ro: *Không mạo hiểm đầu tư nhiều hơn những gì mà số vốn riêng cho phép. *Cần phải suy tính đến các hậu quả của rủi ro trong kinh doanh. *Không hy sinh nhiều cái lớn chỉ vì một điều nhỏ. *Chỉ thông qua các quyết định tích cực khi đã chắc chắn. *Không nghĩ là chỉ có duy nhất một phương án giải quyết, b ởi vì còn có rất nhiều phương án khác.
Đồng bộ tài khoản