Quy định số 6684/1997/QĐ-VP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
62
lượt xem
3
download

Quy định số 6684/1997/QĐ-VP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy định số 6684/1997/QĐ-VP về Quy định biên chế năm học 1997-1998 do Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy định số 6684/1997/QĐ-VP

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** ******** Số: 6684/1997/QĐ-VP Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 1997 QUY ĐỊNH CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 6684/1997/QĐ-VP NGÀY 9 THÁNG 8 NĂM 1997 VỀ BIÊN CHẾ NĂM HỌC 1997-1998 Nhằm bảo đảm thời gian thực hiện các nhiệm vụ năm học theo Chỉ thị số 15/GD-ĐT, ngày 9 tháng 8 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời để đảm bảo chế độ nghỉ hè đối với giáo viên theo Nghị định số 73/HĐBT ngày 12/7/1983 và việc tổ chức giáo dục học sinh phổ thông trong dịp hè theo Chỉ thị số 149/CT ngày 22/5/1982 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ), Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định biên chế năm học 1997-1998 đối với các trường học mầm non, phổ thông, bổ túc, sư phạm, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề như sau: I- NGÀY TỰU TRƯỜNG, NGÀY KHAI GIẢNG, CÁC HỌC KỲ, CÁC KỲ THI CHÍNH, NGÀY KẾT THÚC NĂM HỌC (XEM BẢNG KÈM THEO) 1. Ngày tựu trường là ngày học sinh phải có mặt ở trường để chuẩn bị cơ sở vật chất, lao động vệ sinh trường lớp..., chuẩn bị chuyên môn cho ngày khai giảng. 2. Ngày toàn dân đưa trẻ tới trường là ngày 5-9-1997 và chuẩn bị cho ngày toàn dân đưa trẻ đến trường năm học 1998-1999 là ngày 01/1/1998. 3. Bộ giao cho các Sở Giáo dục - Đào tạo quy định và hướng dẫn thực hiện 9 ngày hoạt động tập thể theo chủ điểm phù hợp với tình hình địa phương. 4. Nghỉ Tết dương lịch, ngày Quốc khánh 2-9, ngày Quốc tế lao động 1-5... theo Luật lao động. Tết Âm lịch nghỉ một tuần từ ngày 26-1-1998 đến hết ngày 31-1-1998 (riêng giáo sinh sư phạm nghỉ tết 2 tuần). 5. Những nơi có nhu cầu cấp bách, UBND tỉnh quyết định cho nghỉ (lấy vào các ngày lao động tập thể). 6. Đối với các vùng đặc biệt (vùng núi, vùng sâu, vùng đồng bằng sông Cửu Long, vùng xa xôi hẻo lánh, vùng có đặc điểm thời tiết khắc nghiệt...) căn cứ vào biên chế năm học của Bộ, các Sở GD-ĐT tự định ra biên chế năm học của địa pưhưong trình UBND tỉnh ra quyết định thực hiện sau đó báo cáo Bộ, nhưng các kỳ thi toàn quốc phải bảo đảm quy định chung của Bộ.
  2. II- CÁC KỲ THI KHÁC TRONG NĂM HỌC (DO GIÁM ĐỐC SỞ DT-ĐT QUYẾT ĐỊNH NGÀY THI) * Giáo dục Phổ thông: 1. Thi giỏi kỹ thuật ở trường huyện, trường tỉnh từ tháng 01-1998 đến hết tháng 03-1998. 2. Thi nghề phổ thông: Chậm nhất là cuối tháng 03-1998. 3. Chọn cách thi tuyển hoặc xét kết quả thi tốt nghiệp Tiểu học và THCS, để tuyển sinh vào lớp 6, lớp 10 do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định, báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo và thông báo cho toàn thể học sinh địa phương mình biết ngay từ đầu năm học 1997-1998. 4. Ngày hội "Bé khoẻ, bé ngoan" tháng 04-1998. * Giáo dục thường xuyên: Các kỳ thi tốt nghiệp bổ túc tiểu học, bổ túc cơ sở do UBND tỉnh, thành phố quy định. III- QUY ĐỊNH THỜI GIAN BÁO CÁO 1- Sở báo cáo Bộ: - Báo cáo nhanh tình hình khai giảng: chậm nhất là ngày 30/9/1997. - Báo cáo học kỳ: chậm nhất là ngày 15/2/1998. - Báo cáo dự thảo đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm học: chậm nhất là ngày 30/4/1998. - Báo cáo tổng kết năm học: chậm nhất là ngày 15/6/1998. 2. Bộ hướng dẫn cho các Sở tổng kết năm học: cuối tháng 03/1998. Trần Hồng Quân (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản