Quy định về việc nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
131
lượt xem
30
download

Quy định về việc nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu hỏi: Quy định về việc nộp lệ phí đối với trường hợp cấp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh? Trả lời: Theo quy định tại Điều 24 của Luật Doanh nghiệp, Nhà đầu tư phải nộp lệ phí đăng ký kinh doanh đối với trường hợp làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đây chính là nộp lệ phí đăng ký kinh doanh; pháp luật hiện hành chưa quy định việc nộp lệ phí đầu tư....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy định về việc nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận đầu tư

  1. Quy định về việc nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận đầu tư Câu hỏi: Quy định về việc nộp lệ phí đối với trường hợp cấp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh? Trả lời: Theo quy định tại Điều 24 của Luật Doanh nghiệp, Nhà đầu tư phải nộp lệ phí đăng ký kinh doanh đối với trường hợp làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đây chính là nộp lệ phí đăng ký kinh doanh; pháp luật hiện hành chưa quy định việc nộp lệ phí đầu tư. Theo quy định hiện hành, lệ phí đăng ký kinh doanh được xác định căn cứ vào số lượng ngành, nghề đăng ký cấp 4; Mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định phù hợp với hướng dẫn của Bộ Tài chính đảm bảo việc thống nhất trong phạm vi toàn quốc theo quy định tại Nghị định 24/2006/NĐ-CP ngày 6/3/2006 sủă đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí./.
Đồng bộ tài khoản