QUY TRÌNH ĐIỀU DƯỠNG CỘNG ĐỒNG

Chia sẻ: Le Van Tuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
1.124
lượt xem
92
download

QUY TRÌNH ĐIỀU DƯỠNG CỘNG ĐỒNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo chuyên ngành điều đưỡng_ Quy trình điều dưỡng cộng đồng dành cho các bạn sinh viên đang theo học ngành điều dưỡng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: QUY TRÌNH ĐIỀU DƯỠNG CỘNG ĐỒNG

  1. QUY TRÌNH ĐIỀU DƯỠNG CỘNG ĐỒNG (tài liệu tham khảo) Từ một người ... Đến nhiều người KHÁCH HÀNG TRUNG TÂM SK MỤC ĐÍCH Đơn thể Năng lực Cân bằng Duy trì hoặc Thu hồi hoặc Cộng đồng Giảm Năng lực Cân bằng năng lực QUY TRÌNH ĐIỀU DƯỠNG Thẩm định Lập kế hoạch Thực hiện Lượng giá 1. Cộng đồng 1. Duy trì hoặc Thu 1. Năng lực hoạch 1. Đáp ứng mục a. Cân bằng hồi Năng lực định CĐ đích b. Sự thiếu hụt Cân bằng a. Duy trì (kết quả từ thay b. Gia tăng 2. Đáp ứng mục đổi năng lực ở 2. Mục tiêu c. Giảm tiêu quá khứ) a. Đoàn thể hoặc CĐ 3. Năng lực tái 2. Thay đổi năng b. Hoạt động thẩm định l ực c. Khung thời gian a. Sự cân bằng d. Tiêu chuẩn 4. Quy trình kết b. Sự thiếu hụt thúc c. Cơ sở thay đổi 3. Hoạt động có kế hoạch 3. Chẩn đoán ĐD 4. Được hỗ trợ bởi a. Chỉ định viên thực hiện CĐ b. Thống kê dân số c. (hiệu quả thực hiện CĐ) d. Khảo sát dân số e. Tiêu chuẩn QTĐD và Lý thuyết Năng lực Cộng đồng. Nguồn: Helvie, C. O. (1998) 1
  2. 2
  3. 3
Đồng bộ tài khoản