intTypePromotion=1

Quyết định 18/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
94
lượt xem
10
download

Quyết định 18/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 18/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Công ty Dệt kim Đông Xuân thuộc Tổng công ty Dệt - May Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 18/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 18/2006/QĐ-TTG THÁNG 01 NĂM 2006 CHUYỂN CÔNG TY DỆT KIM NGÀY 20 THUỘC TỔNG CÔNG TY DỆT - MAY VIỆT NAM THÀNH ĐÔNG XUÂN TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CÔNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Căn cứ Nghị định số 145/2005/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dệt - May Việt Nam, QUY Ế T Đ Ị NH: Điều 1. Chuyển Công ty Dệt kim Đông Xuân - doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập thuộc Tập đoàn Dệt - May Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dệt kim Đông Xuân. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dệt kim Đông Xuân có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng trong và ngoài n ước theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty và Luật Doanh nghiệp. - Tên gọi đầy đủ: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dệt kim Đông Xuân. - Tên giao dịch quốc tế: Dong Xuan knitting sole member limited liability company. - Tên viết tắt tiếng Anh: DOXIMEX. - Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng (ba mươi tỷ đồng). - Trụ sở chính: số 524 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Điều 2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty: đầu tư, sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu sản phẩm, nguyên phụ liệu hàng may mặc; kinh doanh, xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị, phụ tùng, hóa chất phục vụ cho sản xuất kinh doanh
  2. 2 của Công ty; kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng, siêu thị, các mặt hàng tiêu dùng, thủ công mỹ nghệ, trang thiết bị văn phòng; kinh doanh dịch vụ du lịch, vận tải và kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật. Điều 3. Tổ chức và hoạt động: 1. Cơ cấu tổ chức của Công ty theo mô hình: Hội đồng quản trị. 2. Tổ chức và hoạt động của Công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Điều 4. Tổ chức được nhà nước ủy quyền là đại diện chủ sở hữu: Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt - May Việt Nam. Địa chỉ: số 25 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt - May Việt Nam có trách nhiệm thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn theo quy định hiện hành và Điều lệ Công ty. Điều 5. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dệt kim Đông Xuân có trách nhiệm tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản do Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt - May Việt Nam giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh; kế thừa mọi quyền và nghĩa vụ của Công ty Dệt kim Đông Xuân. Điều 6. Hội đồng quản trị Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dệt kim Đông Xuân có trách nhiệm xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trình Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt - May Việt Nam phê duyệt; bổ nhiệm Giám đốc, các Phó Giám đốc và kế toán trưởng Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành. Điều 7. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt - May Việt Nam, Tổng giám đốc Công ty Dệt kim Đông Xuân và Hội đồng quản trị Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dệt kim Đông Xuân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG đã ký Nguyễn Tấn Dũng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2