Quyết định 2347/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Chia sẻ: Huong Duong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
128
lượt xem
5
download

Quyết định 2347/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 2347/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội nghị - Hội thảo "Sơ kết 3 năm áp dụng khung phân loại DDC trong ngành thư viện"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 2347/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

  1. BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------------------ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 2347/QĐ-BVHTTDL ------------------- Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ - HỘI THẢO “SƠ KẾT 3 NĂM ÁP DỤNG KHUNG PHÂN LOẠI DDC TRONG NGÀNH THƯ VIỆN" ----------------------- BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thư viện và Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Giao Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức Hội nghị - Hội thảo "Sơ kết 3 năm áp dụng khung phân loại DDC trong ngành thư viện’’. Địa điểm: Tỉnh Lào Cai Thời gian: 2 ngày (Từ ngày 22 đến ngày 23 /9/2009) Điều 2. Kinh phí tổ chức hội nghị - Hội thảo lấy từ kinh phí sự nghiệp năm 2009 của Thư viện Quốc gia Việt Nam. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thư viện, Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT BỘ TRƯỚNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản