intTypePromotion=1

Quyết định 319/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
134
lượt xem
5
download

Quyết định 319/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 319/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển nhà máy Thuốc lá Sài Gòn thuộc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 319/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 319/2005/QĐ-TTG NGÀY 06 THÁNG 12 NĂM 2005 VỀ VIỆC CHUYỂN NHÀ MÁY THUỐC LÁ SÀI GÒN THUỘC TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ về chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam,, QUY Ế T Đ Ị NH: Điều 1. Chuyển Nhà máy Thuốc lá Sài Gòn - Công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thuốc lá Sài Gòn. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thuốc lá Sài Gòn có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty và Luật Doanh nghiệp. - Tên gọi đầy đủ: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thuốc lá Sài Gòn - Tên viết tắt: Công ty Thuốc lá Sài Gòn. - Tên giao dịch quốc tế: Sài Gòn tobacco company limited. - Tên viết tắt: Vinataba Sài Gòn. - Vốn điều lệ tại thời điểm ngày 30 tháng 6 năm 2005: 514.486.000.000 đồng (Năm trăm mười bốn tỷ, bốn trăm tám mươi sáu triệu đồng). - Trụ sở chính: 152, Trần Phú, Quận 5, Thành phố Hồ Chí minh. Điều 2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty: sản xuất và kinh doanh thuốc lá điếu; dịch vụ thương mại, xuất nhập khẩu và các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật. Điều 3. Tổ chức và hoạt động:
  2. 2 1. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty theo mô hình: Chủ tịch công ty, Giám đốc và bộ máy giúp việc. 2. Tổ chức và hoạt động của Công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Điều 4. Tổ chức được Nhà nước ủy quyền đại diện chủ sở hữu là Hội đồng quản trị Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam. Địa chỉ: 25 A, Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hội đồng quản trị Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam có trách nhiệm thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thuốc lá Sài Gòn theo quy định hiện hành và Điều lệ công ty. Điều 5. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thuốc lá Sài Gòn có trách nhiệm tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản do Hội đồng quản trị Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh; kế thừa mọi quyền và nghĩa vụ của Nhà máy Thuốc lá Sài Gòn. Điều 6. Chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thuốc lá Sài Gòn có trách nhiệm xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trình Hội đồng quản trị Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam phê duyệt. Điều 7. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Hội đồng quản trị Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Giám đốc Nhà máy Thuốc lá Sài Gòn và Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thuốc lá Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. Thủ tướng Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2