Quyết định 553/QĐ-BTS của Bộ Thuỷ sản

Chia sẻ: Nhat Son | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
69
lượt xem
5
download

Quyết định 553/QĐ-BTS của Bộ Thuỷ sản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 553/QĐ-BTS của Bộ Thuỷ sản về việc gia hạn thực hiện đến ngày 31/08/2006 của Quyết định số 344/2001/QĐ-BTS ngày 02/05/2001 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản về quản lý xuất nhập khẩu hàng thủy sản chuyên ngành thời kỳ 2001 - 2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 553/QĐ-BTS của Bộ Thuỷ sản

  1. QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN SỐ 553/QĐ-BTS NGÀY 07 THÁNG 7 NĂM 2006 VỀ VIỆC GIA HẠN THỰC HIỆN ĐẾN NGÀY 31/8/2006 CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 344/2001/QĐ-BTS NGÀY 02/5/2001 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN VỀ QUẢN LÝ XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG THUỶ SẢN CHUYÊN NGÀNH THỜI KỲ 2001 - 2005 BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN Căn cứ Nghị định số 43/2003/NĐ-CP ngày 02/05/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thủy sản; Theo đề nghị của Ông Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Gia hạn thời hạn thực hiện đến 31/08/2006 của Quyếf định số 344/2001/QĐ-BTS ngày 02/05/2001 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản về quản lý xuất nhập khẩu hàng thủy sản chuyên ngành thời kỳ 2001-2005 và các Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định này. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Các Công Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Giám đốc các Sở thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có quản lý thuỷ sản, Tổng Giám đốc các Tổng công ty thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (đã ký) Nguyễn Thị Hồng Minh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản