intTypePromotion=1

Quyết định số 04/2006/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
82
lượt xem
4
download

Quyết định số 04/2006/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 04/2006/QĐ-UB về phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp vừa và nhỏ Lâm Giang, tỷ lệ 1/500 tại Xã Kiêu Kỵ - Huyện Gia Lâm - Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 04/2006/QĐ-UB

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- --------- Số: 04/2006/QĐ-UB Hà Nội, ngày 3 tháng 1 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC: PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ THIẾT KẾ QUY HOẠCH CHI TIẾT CỤM CÔNG NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ LÂM GIANG, TỶ LỆ 1/500 Địa điểm: Xã Kiêu Kỵ - Huyện Gia Lâm - Hà Nội UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI - Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân; - Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô; - Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng; - Căn cứ Quyết định số 108/1998/QĐ-TTg ngày 20/6/1998 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2020; - Căn cứ Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19/8/2005 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch; - Căn cứ Quy hoạch chi tiết Huyện Gia Lâm tỷ lệ 1/5000 đã được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 74/1999/QĐ-UB ngày 1 tháng 9 năm 1999; - Xét đề nghị của Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố tại Tờ trình số 2154/TTr- QHKT-P2 ngày 22/12/2005, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Nhiệm vụ thiết kế Quy hoạch chi tiết Cụm Công nghiệp vừa và nhỏ Lâm Giang, tỷ lệ 1/500 tại Xã Kiêu Kỵ - Huyện Gia Lâm - Hà Nội với các nội dung chủ yếu như sau: 1/ Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết Cụm Công nghiệp vừa và nhỏ Lâm Giang, tỷ lệ 1/500 tại Xã Kiêu Kỵ - Huyện Gia Lâm. 2/ Vi trí, ranh giới và quy mô nghiên cứu a/. Vị trí: Khu đất nghiên cứu lập Quy hoạch chi tiết Cụm Công nghiệp vừa và nhỏ Lâm Giang, tỷ lệ 1/500 thuộc địa bàn Xã Kiêu Kỵ - Huyện Gia Lâm. b/. Ranh giới:
  2. Ranh giới khu đất nghiên cứu Quy hoạch chi tiết Cụm Công nghiệp vừa và nhỏ Lâm Giang, tỷ lệ 1/500 được giới hạn: - Phía Bắc giáp Công ty hoá chất 76 (Bộ Quốc phòng) - Phía Nam giáp Trại lợn giống ông bà (Công ty Giống gia súc Hà Nội - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). - Phía Đông giáp Huyện Văn Lâm - Tỉnh Hưng Yên. - Phía Tây giáp đường 179. c/ Quy mô: 266.350m2 (26,64ha). 3/. Mục tiêu của đồ án: - Thực hiện chủ trương của Thành uỷ Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Thủ đô theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hoá. - Cụ thể hoá đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô và các quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt. Xây dựng cụm công nghiệp vừa và nhỏ đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu về phát triển công nghiệp trong khu vực, tạo điều kiện chuyển đổi cơ cấu lao động phát triển kinh tế xã hội của địa phương và tạo cảnh quan kiến trúc trục đường 179 . - Đáp ứng nhu cầu về mặt bằng sản xuất cho các doanh nghiệp trong khu vực. - Tạo quỹ đất phục vụ công tác di dời các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp gây ô nhiễm, không phù hợp quy hoạch ra khỏi nội thành. - Xây dựng Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch làm cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng và là cơ sở pháp lý để các cơ quan, chính quyền địa phương quản lý xây dựng theo quy hoạch. 4/. Nôi dung thành phần hồ sơ: Thực hiện theo Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005. Thông tư số 15/2005/TT- BXD ngày 19/8/2005 và Nhiệm vụ thiết kế (do Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng CDCC thiết lập 11/2005 đã được Sở quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội thẩm định và xác nhận tại Tờ trình số 2154/TTr- QHKT-P2 ngày 22/12/ 2005). 5/. Thời gian hoàn thành đồ án: Theo yêu cầu của dự án. Điều 2. Tổ chức thực hiện:
  3. - Cơ quan chủ quản đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. - Cơ quan chủ đầu tư : Xí nghiệp Sản xuất và Dịch vụ Nông nghiệp Gia Lâm - Đơn vị tư vấn lập quy hoạch: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng CDCC - Cơ quan thẩm định và trình duyệt: Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội. - Cơ quan phê duyệt : Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội. Xí nghiệp Sản xuất và Dịch vụ Nông nghiệp Gia Lâm chịu trách nhiệm thực hiện đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và của Thành phố về quản lý đầu tư và xây dựng; Phối hợp chặt chẽ với các các Bộ, Sở, Ngành và UBND Huyện Gia Lâm, UBND các xã liên quan để xác định các dự án trong khu vực nghiên cứu, loại bỏ khối lượng và kinh phí trùng lặp; Trong quá trình lập quy hoạch cần lưu ý: Liên hệ với các cơ quan quản lý môi trường, các công trình hạ tầng kỹ thuật trong khu vực để được thoả thuận biện pháp di chuyển hoặc bảo vệ theo quy hoạch, tuân thủ các quy định hiện hành; Cần có ý kiến thống nhất bằng văn bản của các đơn vị đang quản lý sử dụng đất trong phạm vi lập quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất để đảm bảo dự án khả thi, tránh khiếu kiện. Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội chịu trách nhiệm thẩm định hồ sơ quy hoạch chi tiết theo quy định, trình UBND Thành phố xem xét, phê duyệt. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Quy hoạch - Kiến trúc; Xây dựng; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tài nguyên Môi trường và Nhà đất; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông Công chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Chủ tịch UBND Huyện Gia Lâm; Chủ tịch UBND Xã Kiêu Kỵ; Giám đốc Xí nghiệp Sản xuất và Dịch vụ Nông nghiệp Gia Lâm; Thủ trưởng các Ban, Ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI CHỦ TỊCH Nguyễn Quốc Triệu
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản