Quyết định số 1165/1997/QĐ-NN-BVTV

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
4
download

Quyết định số 1165/1997/QĐ-NN-BVTV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1165/1997/QĐ-NN-BVTV về danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, quá cảnh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1165/1997/QĐ-NN-BVTV

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHÁT TRIỂN NÔNG NAM THÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** ******** Số: 1165/1997/QĐ-NN- Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 1997 BVTV QUYẾT ĐNNH VỀ VIỆC CÔN G BỐ DAN H MỤC VẬT THỂTHUỘC DIỆN KIỂM DNCH THỰC VẬT XUẤT KHẨU, N HẬP KHẨU, TẠM N HẬP TÁI XUẤT, TẠM XUẤTTÁI N HẬP,QUÁ CẢN H N ƯỚC CỘN G HOÀ XÃ HỘI CHỦ N GHĨA VIỆT N AM N ĂM 1997 - 1998. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định92/CP ngày 27/11/1993 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Bảo vệ vàKiểm dịch thực vật; Căn cứ Nghị định73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổchức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Căn cứ đề nghị củaCục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, QUYẾT ĐNNH Điều 1. Danh mục vật thể thuộc diệnkiểm dịch thực vật xuất khNu, nhập khNu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhậpvà quá cảnh lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt N am: 1. Thực vật: a. Cây giống các loại và các bộ phận của cây dùng làm giốngnhư: hạt, cành ghép, mắt ghép, thân gầm, chồi, quả, rễ, củ, mô thực vật nuôicấy trên môi trường nhân tạo. b. Cây các loại và các bộ phận của cây như: nụ, hoa, quả,cành, thân, lá, rễ, củ, hạt, vỏ và các bộ phận khác ở các dạng khác nhau. 2. Sản phNm thực vật: gạo, tấm, bột mỳ, malt, cám, khô dầu;các loại hạt: điều, cà phê, lạc, đậu đỗ, hạt tiêu; ớt bột, chè, sợi đay, thuốclá sợi, lá thuốc lá, men rượu, men thức ăn chăn nuôi; gỗ và các sản phNm của gỗchưa chế biến hoặc đã chế biến (trừ gỗ đã được tinh chế: thực hiện theo Thôngtư 10-N N -PTLN /TT ngày 26/12/1996 sửa đổi Điều 6 về Kiểm dịch thực vật của Thôngtư liên Bộ số 06/TTLB ngày 02/4/1996 của Bộ N ông nghiệp và Phát triển nông thôn- Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan); mây, song, tre, nứa, chiếu, cói, rơm,rạ; các loại dược liệu; các loại thảm dệt bằng len, bằng sợi có nguồn gốc thựcvật; bông xơ.
  2. 3. Các loại côn trùng, nấm bệnh, tuyến trùng, vi khuNn,virus (ở dạng sống hoặc chết) và các loại tiêu bản thực vật, sản phNm thực vật. 4. Đất và những vật thể khác có khả năng gây hại và mangtheo vi sinh vật gây hại tài nguyên thực vật. 5. Phương tiện vận chuyển vật thể thuộc diện kiểm dịch thựcvật. Điều 2. Quyết định này thay thế bảnPhụ lục "Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật khi xuất, nhậpkhNu và quá cảnh Việt N am" (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/LTTT ngày 25tháng 3 năm 1997 liên tịch gồm Bộ N ông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tổngcục Hải quan). Điều 3. Các ông Cục trưởng Cục Bảo vệthực vật, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thực hiệnquyết định này. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kểtừ ngày 09 tháng 6 năm 1997. Ngô Thế Dân (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản