Quyết định số 1222/QĐ-UBND

Chia sẻ: Luat Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
44
lượt xem
3
download

Quyết định số 1222/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1222/QĐ-UBND về việc đổi tên và điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư và siêu thị Đông Hòa tại xã Đông Hòa và thị trấn Dĩ An, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1222/QĐ-UBND

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BÌNH DƯƠNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----- ------- Số: 1222/QĐ-UBND Thủ Dầu Một, ngày 22 tháng 4 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐỔI TÊN VÀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ VÀ SIÊU THỊ ĐÔNG HÒA TẠI XÃ ĐÔNG HÒA VÀ THỊ TRẤN DĨ AN, HUYỆN DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng; Căn cứ Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19/8/2005 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 815/TT-XD ngày 11/4/2008, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Đổi tên và điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư và siêu thị Đông Hòa tại xã Đông Hòa và thị trấn Dĩ An, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương quy định tại Quyết định số 984/QĐ-UBND ngày 14/02/2007 và Quyết định số 1380/QĐ-UBND ngày 26/3/2007 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương như sau: 1. Đổi tên Khu dân cư và siêu thị Đông Hòa thành Khu đô thị thương mại dịch vụ Quảng Trường Xanh. 2. Điều chỉnh khoản 3. “Quy hoạch sử dụng đất”, phần A, Điều 1 Quyết định số 984/QĐ- UBND ngày 14/02/2007 như sau: a) Đất ở: * Nhà phố liên kế: - Lô đất có kích thước 5m x 20m. - Hình thức xây dựng: Người dân tự xây dựng với hình thức kiến trúc tương đối thống nhất theo sự quản lý chung.
  2. - Vị trí: Bố trí tập trung dọc theo tuyến đường chính trong khu quy hoạch. - Số lượng: 936 căn. * Nhà biệt thự: - Lô đất có kích thước 15m x 20m và các dạng không vuông. - Hình thức xây dựng: Người dân tự xây dựng với hình thức kiến trúc tương đối thống nhất theo sự quản lý chung. - Vị trí: Bố trí tập trung phía Bắc khu đất. - Số lượng: 71 căn. b) Đất công trình công cộng: Đất công trình công cộng bao gồm đất cây xanh, công viên vui chơi giải trí, trung tâm văn hóa,… c) Đất cây xanh: - Cây xanh tập trung: Bố trí khu vực lộ giới đường Quốc lộ 1K, kênh thoát nước Suối Nhum và cây xanh quảng trường. - Cây xanh đường phố: trên các đường của khu ở đều trồng cây xanh, khoảng cách giữa các cây từ 8-10m. - Ngoài ra cây xanh còn bố trí xen kẽ trong các biệt thự. d) Đất thương mại dịch vụ: - Bao gồm các công trình siêu thị, phố thương mại, trung tâm mua sắm, khách sạn,… nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm và dịch vụ phục vụ của nhân dân. - Khi xây dựng công trình thương mại dịch vụ phải có thiết kế chi tiết và dự án riêng cho từng lô đất, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và cấp phép xây dựng. e) Đất giao thông: Tạo trục giao thông chính vào khu là đường số GS 1, GS20 và GS 14, khu vực bên trong được chia theo dạng ô bàn cờ. f) Bảng cân bằng đất đai: Theo Quyết định số 984/QĐ- Theo đề nghị điều chỉnh quy UBND ngày 14/02/2007 hoạch STT LOẠI ĐẤT Diện tích (m2) Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) Tỷ lệ (%)
  3. 1 Đất ở 117.280 28,24 133.586 32,17 2 Đất giao thông 140.473 33,82 147.315 35,47 3 Đất công trình 39.700 9,56 9.467 2,28 công cộng 4 Đất thương mại – 117.840 28,38 88.225 21,24 dịch vụ 5 Đất công viên cây - - 36.700 8,84 xanh TỔNG CỘNG 415.293 100% 415.293 100% 3. Điều chỉnh khoản a, mục 4. “Quy hoạch giao thông”, phần A, Điều 1 Quyết định số 984/QĐ-UBND ngày 14/02/2007 như sau: - Các tuyến chính, khu vực nội bộ tạo thành mạng lưới giao thông ô cờ, tạo thế giao thông liên hoàn, xuyên suốt. - Toàn bộ mặt đường được thiết kế bêtông nhựa nhằm giữ gìn vệ sinh môi trường và tăng tuổi thọ của đường. - Vỉa hè được lát gạch bêtông tự chèn (gạch Block) toàn bộ. - Bó vĩa: Bêtông đá 1x2xM200, dạng L rộng 0,55m. BẢNG TỔNG HỢP ĐƯỜNG Chỉ giới đường đỏ (m) Chỉ giới xây dựng (m) MẶT STT TÊN ĐƯỜNG CẮT TRÁI PHẢI TRÁI PHẢI 1 ĐƯỜNG GS1 1-1 16,5 16,5 18 18 2 ĐƯỜNG GS2 6-6 7,5 7,5 8,5 8,5 3 ĐƯỜNG GS3 6-6 7,5 7,5 8,5 8,5 4 ĐƯỜNG GS4 4-4 7 7 8 8 5 ĐƯỜNG GS5 9-9 9,5 11 10,5 12 6 ĐƯỜNG GS6 6-6 7,5 7,5 8,5 8,5 7 ĐƯỜNG GS7 7-7 6,5 6,5 7,5 7,5 8 ĐƯỜNG GS8 7-7 6,5 6,5 7,5 7,5 9 ĐƯỜNG GS9 4-4 7 7 8 8
  4. 10 ĐƯỜNG GS10 8-8 10,5 10,5 11,5 11,5 11 ĐƯỜNG GS11 7-7 6,5 6,5 7,5 7,5 12 ĐƯỜNG GS12 7-7 6,5 6,5 7,5 7,5 13 ĐƯỜNG GS13 7-7 6,5 6,5 7,5 7,5 14 ĐƯỜNG GS14 5-5 8 9,5 9 10,5 15 ĐƯỜNG GS15 5-5 8 9,5 9 10,5 16 ĐƯỜNG GS16 6-6 7,5 7,5 8,5 8,5 17 ĐƯỜNG GS17 7-7 6,5 6,5 7,5 7,5 18 ĐƯỜNG GS18 4-4 7 7 8 8 19 ĐƯỜNG GS19 10-10 6 6,5 7 7,5 20 ĐƯỜNG GS20 2-2 15,5 15,5 17 17 21 ĐƯỜNG GS21 3-3 10 9,5 11,5 11 22 ĐƯỜNG GS22 4-4 7 7 8 8 23 ĐƯỜNG GS23 4-4 7 7 8 8 24 ĐƯỜNG GS24 4-4 7 7 8 8 4. Thành phần hồ sơ bổ sung: - Bản đồ quy hoạch điều chỉnh tổng mặt bằng sử dụng đất TL 1/500 - Bản đồ quy hoạch điều chỉnh kiến trúc không gian cảnh quan TL 1/500 - Bản đồ quy hoạch điều chỉnh hệ thống giao thông TL 1/500 - Bản đồ điều chỉnh quy hoạch chỉ giới đường đỏ và xây dựng TL 1/500 - Bản vẽ thiết kế đô thị TL 1/200 - Thuyết minh tổng hợp 5. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 984/QĐ-UBND ngày 17/02/2007 và Quyết định số 1380/QĐ-UBND ngày 26/3/2007 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương. Điều 2. Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất Giày Thái Bình là chủ đầu tư dự án, có trách nhiệm thực hiện các điều sau đây:
  5. - Trình Sở Xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở theo quy định. - Thực hiện đúng theo điều chỉnh quy hoạch được duyệt, lập quy chế quản lý xây dựng, báo cáo đánh giá tác động môi trường, thỏa thuận về phòng cháy chữa cháy và tiếp tục triển khai thực hiện dự án Khu đô thị thương mại dịch vụ Quảng Trường Xanh theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông – Vận tải, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Dĩ An, Thủ trưởng các cơ quan ban ngành có liên quan và Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất Giày Thái Bình có trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Thị Kim Vân
Đồng bộ tài khoản