Quyết định số 169-CT về việc giao nhiệm vụ kiểm tra, cấp giấy chứng nhận chất lượng hàng thuỷ sản trước khi xuất khẩu do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
7
download

Quyết định số 169-CT về việc giao nhiệm vụ kiểm tra, cấp giấy chứng nhận chất lượng hàng thuỷ sản trước khi xuất khẩu do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 169-CT về việc giao nhiệm vụ kiểm tra, cấp giấy chứng nhận chất lượng hàng thuỷ sản trước khi xuất khẩu do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 169-CT về việc giao nhiệm vụ kiểm tra, cấp giấy chứng nhận chất lượng hàng thuỷ sản trước khi xuất khẩu do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

  1. CHỦ TNCH HỘI ĐỒNG BỘ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TRƯỞNG NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 169-CT Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 1983 QUYẾT ĐNNH CỦA CHỦ TNCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 169-CT NGÀY 23-6-1983 VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ KIỂM TRA, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG HÀNG THUỶ SẢN TRƯỚC KHI XUẤT KHẨU CHỦ TNCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981; Căn cứ quyết định số 155-CP ngày 26-6-1978 của Hội đồng chính phủ về việc thành lập Công ty xuất khẩu thuỷ sản thuộc Bộ thuỷ sản; Xét đề nghị của Bộ thuỷ sản (Công văn số 2528-TS/KHKT ngày 12-11-1982) và ý kiến của Bộ ngoại thương (công văn số 2386-BNgT/XNK ngày 15-11-1982); của uỷ Ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước (công văn số 1327-TCĐ ngày 22-10-1982); Để thống nhất quản lý theo ngành về chất lượng các mặt hàng thuỷ sản xuất khẩu, QUYẾT ĐNNH Điều 1.- Giao Bộ thuỷ sản nhiệm vụ kiểm tra, cấp giấy chứng nhận chất lượng sản phNm các mặt hàng thuỷ sản xuất khNu được qui định trong danh mục của quyết định số 113-HĐBT ngày 10-7-1982 của Hội đồng bộ trưởng. Cơ quan kiểm tra và cấp giấy chứng nhận này thuộc Bộ thuỷ sản được đóng tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải - Phòng và tỉnh Quảng N am - Đà N ẵng. N gành thuỷ sản chịu sự thống nhất quản lý N hà nước của Uỷ ban khoa học và kỹ thuật N hà nước về tiêu chuNn, đo lường và chất lượng sản phNm . Điều 2 - Các qui định ban hành trước đây về kiểm tra, cấp giấy chứng nhận chất lượng sản phNm xuất khNu trái với quuyết định này đều bãi bỏ. Bộ thuỷ sản làm việc cụ thể với Bộ N goại thương để giải quyết các vấn đề về chuyển giao nhiệm vụ, tổ chức cán bộ và cơ sở vật chất kỹ thuật nếu có, phục vụ cho việc kiểm tra, cấp giấy chứng nhận chất lượng các mặt hàng xuất khNu thuỷ sản. Điều 3 - Bộ trưởng tổng thư ký Hội đồng bộ trưởng, bộ trưởng Bộ Thuỷ sản , Bộ N goại thương, chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật N hà nước và chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ chí minh, thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng nam - Đà nẵng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Nguyễn Tiến Sâm
  2. (Đã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản