Quyết định số 1711/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
1
download

Quyết định số 1711/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1711/QĐ-TTg về việc tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1711/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ***** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 1711/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Chủ tịch UBND tỉnh Long An (Tờ trình số 5384/TTr-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1639/TTr-BTĐKT ngày 21 tháng 11 năm 2007), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể và 7 cá nhân thuộc tỉnh long An (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Chủ tịch UBND tỉnh Long An, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen Trưởng Trung ương, các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Chủ tịch UBND tỉnh Long An; - Ban Thi đua-Khen thưởng TW; - VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc; - Website Chính phủ; - Lưu: Văn thư, TCCB (3b) Nguyễn Sinh Hùng DANH SÁCH
  2. TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1711/QĐ-TTg, ngày 21/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ) 1.Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Trụ, tỉnh Long An. 2. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An. Đã có nhiều thành tích trong công tác Giáo dục và Đào tạo từ năm học 2004-2005 đến năm học 2006-2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 3. Ông Nguyễn Văn Thương, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An; 4. Ông Nguyễn Văn Nghĩa, Giáo viên Tổng phụ trách đội, Trường Tiểu học thị trấn Mộc Hóa, Huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An; 5. Bà Hà Thoại Hoa, Hiệu trưởng trường Mẫu giáo Hoa Sen, huyện Bến Lức, tỉnh Long An; 6. Bà Trần Thị Năm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mai Thị Non huyện Bến Lức, tỉnh Long An; 7. Ông Đặng Thanh Nhu, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bến Lức, tỉnh Long An; 8. Ông Nguyễn Tất Lập, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nhựt Tảo, thị xã Tân An, tỉnh Long An. Đã có nhiều thành tích trong công tác Giáo dục và Đào tạo từ năm học 2004-2003 đến năm học 2006-2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 9. Ông Lâm Thanh Thảo, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, đã có nhiều thành tích trong công tác khuyến học từ năm 2002-2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Đồng bộ tài khoản