Quyết định số 18/2005/QĐ-BTC

Chia sẻ: Ngo Doan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
33
lượt xem
1
download

Quyết định số 18/2005/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 18/2005/QĐ-BTC về việc quy định thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng đèn hình phẳng Trinitron theo cơ cấu AICO do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 18/2005/QĐ-BTC

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 18/2005/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 18/2005/QĐ-BTC NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 2005 VỀ VIỆC QUY ĐỊNH THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI MẶT HÀNG ĐÈN HÌNH PHẲNG TRINITRON THEO CƠ CẤU AICO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Điều 4 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 26/12/1991; Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại các công văn số 1896/VPUB ngày 22/04/1996 về Hiệp định Khung về Hợp tác Công nghiệp ASEAN; công văn số 1746/VPCP-TCQT ngày 05/05/2000 về việc thành lập cơ cấu AICO; và công văn số 427/VPCP-QHQT ngày 24/01/2005 về giải quyết đề nghị của Cơ cấu AICO-SONY; Căn cứ Quyết định số 07/1998/QĐ-BCN ngày 02/02/1998 của Bộ Công nghiệp về việc ban hành "Quy định về thẩm định phê chuẩn và quản lý thực hiện Cơ cấu Hợp tác Công nghiệp ASEAN (AICO)" và Quyết định số 46/2001/QĐ-BCN ngày 12/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành "Quy chế quản lý thực hiện cơ cấu Hợp tác Công nghiệp ASEAN (AICO)"; Để thực hiện Hiệp định về Hợp tác Công nghiệp ASEAN do các Bộ trưởng Kinh tế các nước ASEAN ký ngày 27/04/1996 tại Singapore và Nghị định thư sửa đổi Hiệp định về Hợp tác Công nghiệp ASEAN do các Bộ trưởng Kinh tế các nước ASEAN ký ngày 21/04/2004 tại Singapore; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu 0% (không phần trăm) đối với số lượng Bóng đèn hình phẳng Trinitron (chưa lắp cuộn lái tia và cuộn khử từ) thuộc mã số 8540.11.10 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC ngày 25/07/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính do Công ty Viettronics Tân Bình của Việt Nam nhập khẩu từ Công ty Sony Electronics (Singapore) Pte. Ltd. của Singapore sản xuất theo cơ cấu AICO được Bộ Công nghiệp cho phép. Điều 2: Khi nhập khẩu, công ty Vietronics Tân Bình phải xuất trình: Giấy chứng nhận sản phẩm AICO số Sony/2000/2(A2) do Ban Thư ký ASEAN cấp ngày 07/3/2005(bản sao công chứng);
  2. Giấy chứng nhận xuất xứ Mẫu D do cơ quan có thẩm quyền của Singapore cấp theo quy định của Bộ Thương mại về Giấy chứng nhận xuất xứ của Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT). Văn bản của Bộ Công nghiệp quy định số lượng bóng đèn hình phẳng Trinitron được nhập khẩu theo cơ cấu AICO (bản chính). Điều 3: Các quy định về tổ chức thực hiện và quản lý cơ cấu AICO thực hiện theo quy định tại Quyết định số 07/1998/QĐ-BCN ngày 02/02/1998 của Bộ Công nghiệp về việc ban hành "Quy định về thẩm định phê chuẩn và quản lý thực hiện Cơ cấu Hợp tác Công nghiệp ASEAN (AICO)", Quyết định số 46/2001/QĐ-BCN ngày 12/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành "Quy chế quản lý thực hiện cơ cấu Hợp tác Công nghiệp ASEAN (AICO)", và các quy định về cơ chế báo cáo khác của Bộ Công nghiệp. Trường hợp phát hiện doanh nghiệp sử dụng sai mục đích, Bộ Công nghiệp thông báo cho Bộ Tài chính để chỉ đạo cơ quan Hải quan địa phương truy thu thuế nhập khẩu và phạt theo quy định. Điều 4: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế cho Quyết định số 182/2000/QĐ-BTC ngày 14/11/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Lê Thị Băng Tâm (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản