Quyết định Số: 2069/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Chia sẻ: In Oneyear | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
72
lượt xem
2
download

Quyết định Số: 2069/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG – LỄ HỘI ĐỀN HÙNG NĂM 2010 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 2069/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------ NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc ----------- Số: 2069/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG – LỄ HỘI ĐỀN HÙNG NĂM 2010 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 82/2001/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2001 của Chính phủ về Nghi lễ Nhà nước và đón tiếp khách nước ngoài; Căn cứ Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 20 tháng 3 năm 2009 của Bộ Chính trị về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009 – 2010; Căn cứ Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội 2010; Căn cứ Quyết định số 2020/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Tổ chức cấp Nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009 – 2010; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, QUYẾT ĐỊNH:
  2. Điều 1. Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2010 với các nội dung chính sau đây: 1. Quy mô tổ chức: Cấp Quốc gia. 2. Thời gian và địa điểm tổ chức: a) Tại tỉnh Phú Thọ: Tổ chức trong 10 ngày, từ ngày 14 tháng 4 năm 2010 đến ngày 23 tháng 4 năm 2010 (ngày 01 tháng Ba đến ngày 10 tháng Ba âm lịch) tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì và vùng lân cận. b) Tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: tổ chức không quá 02 ngày tại các khu vực có di tích Đền thờ Hùng Vương. 3. Mục đích: a) Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2010 nhằm tôn vinh văn hóa dân tộc, khẳng định vị trí và ý nghĩa to lớn của ngày Giỗ Tổ Hùng Vương là ngày Quốc lễ của dân tộc; giáo dục truyền thống yêu nước và tinh thần đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam, biết ơn sâu sắc các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. b) Thúc đẩy xã hội hóa hoạt động văn hóa, phát huy sức dân, chăm lo xây dựng đời sống văn hóa dân tộc. c) Thông qua các chương trình, hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2010 tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia vào các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ X, hướng tới Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội và để chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XI.
  3. d) Thúc đẩy các hoạt động du lịch, dịch vụ và thương mại; thực hiện Chương trình Quốc gia về du lịch, góp phần đẩy mạnh sự phát triển kinh tế - xã hội trên quê hương đất Tổ Vua Hùng. đ) Thực hiện “Đề án tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương hàng năm và đóng góp nguồn lực trùng tu, tôn tạo Khu di tích lịch sử Đền Hùng” tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2010 và đóng góp trùng tu, tôn tạo Khu di tích lịch sử Đền Hùng. e) Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, nâng cao năng lực quản lý của các ngành, các cấp trong việc tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch. 4. Yêu cầu: a) Tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng theo nghi thức truyền thống, trang nghiêm và trọng thể, bảo đảm trật tự và an toàn. b) Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao mang đậm bản sắc dân tộc, đặc trưng của các vùng miền trong cả nước, kết hợp hài hòa giữa các hoạt động văn hóa truyền thống và hiện đại, phát huy giá trị các di sản văn hóa của các dân tộc Việt Nam. c) Trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2010 sẽ tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VII và các hoạt động của mọi tầng lớp nhân dân ở các vùng miền trong cả nước thiết thực hướng tới Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. 5. Hoạt động tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: a) Tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng vào ngày 23 tháng 4 năm 2010 (ngày 10 tháng Ba âm lịch) tại khu vực Đền thờ Hùng Vương.
  4. Nghi thức lễ dâng hương: Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về hướng dẫn nghi thức Giỗ Tổ Hùng Vương. b) Tổ chức tuyên truyền rộng khắp để nâng cao nhận thức và hiểu biết về truyền thống dân tộc, về công lao to lớn của các bậc tiền nhân dựng nước và giữ nước và về ý nghĩa sâu sắc của ngày Giỗ Tổ Hùng Vương. c) Tổ chức các hoạt động hội: Quy mô và phạm vi tổ chức các hoạt động hội do các địa phương chủ động tổ chức. Nội dung chương trình cần được chọn lọc, quy tụ những hoạt động văn hóa dân gian, truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa vùng miền và dân tộc theo chủ đề ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và hướng về đất Tổ Vua Hùng – cội nguồn các dân tộc Việt Nam. 6. Các hoạt động tại tỉnh Phú Thọ: a) Khai mạc Lễ hội Đền Hùng năm 2010 và khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao, du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VII: tổ chức vào ngày 14 tháng 4 năm 2010 (ngày 01 tháng Ba âm lịch) tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng. b) Bế mạc Ngày hội văn hóa, thể thao, du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VII: tổ chức vào ngày 17 tháng 4 năm 2010 (ngày 4 tháng Ba âm lịch) tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng. c) Chương trình nghệ thuật hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội với chủ đề “Kinh đô Văn Lang – Thăng Long – Hà Nội ngàn năm tỏa sáng”: tổ chức vào ngày 21 tháng 4 năm 2010 ( ngày 8 tháng Ba âm lịch) tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng. d) Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương: tổ chức vào ngày 23 tháng 4 năm 2010 (ngày 10 tháng Ba âm lịch) tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.
  5. đ) Các hoạt động lễ hội, văn hóa, văn nghệ, triển lãm, thể thao, du lịch và các trò chơi dân gian tiêu biểu tại thành phố Việt Trì và Khu di tích lịch sử Đền Hùng: tổ chức từ ngày 14 tháng 4 năm 2010 đến ngày 23 tháng 4 năm 2010 (ngày 01 tháng Ba đến ngày 10 tháng Ba âm lịch). 7. Nguồn kinh phí thực hiện: a) Ngân sách Trung ương: cấp cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Bộ, cơ quan liên quan, các địa phương để thực hiện Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội năm 2010 và thực hiện các nhiệm vụ được Ban Tổ chức cấp Nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009 – 2010, Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long giao. b) Ngân sách địa phương: tỉnh Phú Thọ và các tỉnh có liên quan bố trí ngân sách thực hiện nhiệm vụ của địa phương. c) Huy động các nguồn lực xã hội, sự tham gia, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân và các nguồn vốn tài trợ hợp pháp khác. Điều 2. Tổ chức thực hiện 1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch a) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ: - Xây dựng và trình Ban Tổ chức cấp Nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009 – 2010 phê duyệt Đề án tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm 2010 và quyết định việc thành lập Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm 2010 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Trưởng ban;
  6. - Xây dựng và phê duyệt chương trình, kịch bản chi tiết Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm 2010; chịu trách nhiệm về nội dung hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch; huy động các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp và các đơn vị thuộc Bộ tham gia các hoạt động lễ hội. b) Lập dự toán kinh phí trình phê duyệt theo quy định; cấp phát kinh phí kịp thời để thực hiện Đề án, Chương trình đã được phê duyệt. c) Chỉ đạo, phân công các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia các hoạt động lễ hội; triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ban Tổ chức; phân công lãnh đạo, cán bộ tham gia Ban Tổ chức và các Tiểu ban chuyên môn. 2. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Quốc phòng trong phạm vi chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn, chỉ đạo, hỗ trợ Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ và các địa phương trong việc triển khai thực hiện Quyết định này. 3. Bộ Ngoại giao chỉ đạo và giúp Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức thực hiện công tác lễ tân, đối ngoại. 4. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng nội dung và chỉ đạo thực hiện việc tuyên truyền về Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm 2010; trong đó có tổ chức tường thuật và truyền hình trực tiếp: Lễ khai mạc, Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, Chương trình nghệ thuật hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội và đưa tih các hoạt động lễ hội. 5. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí kinh phí và chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm 2010. Thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh: Cần Thơ, Kiên Giang, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, Hải Dương, Quảng Ninh ngoài việc bố trí kinh phí,
  7. tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tại địa phương, có trách nhiệm chỉ đạo việc tham gia các hoạt động được giao trong khuôn khổ Đề án, Chương trình tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm 2010 đã được phê duyệt. 6. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ: a) Chỉ đạo thực hiện các nội dung công việc có liên quan trong Đề án, Chương trình đã được phê duyệt. Chuẩn bị chu đáo điều kiện cơ sở vật chất và các nội dung liên quan để thực hiện Quyết định này. b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch và các bộ, ban, ngành, địa phương có liên quan tham gia tổ chức, xây dựng chương trình, nội dung các kịch bản chi tiết về Lễ khai mạc, Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, Lễ bế mạc và phê duyệt chương trình, kế hoạch hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch tại địa phương. c) Chỉ đạo triển khai xây dựng các công trình tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng và thành phố Việt Trì theo quy hoạch được duyệt, phù hợp với định hướng của Đề án xây dựng Thành phố Lễ hội về với cội nguồn của dân tộc Việt Nam và bảo đảm tiến độ. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG
  8. Nơi nhận: - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Ban Tuyên giáo Trung ương; - Văn phòng Trung ương Đảng; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; Nguyễn Thiện Nhân - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Ủy ban TW Mặt trận Tổ chức Việt Nam; - VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, ĐP, NC, Công báo; - Lưu: Văn thư, KGVX (7b)
Đồng bộ tài khoản