Quyết định số 230/2004/QĐ-BTM

Chia sẻ: Nguyen Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
41
lượt xem
1
download

Quyết định số 230/2004/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 230/2004/QĐ-BTM về việc thành lập Ban nghiên cứu về Hiệp định thương mại tự do (FTA) do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 230/2004/QĐ-BTM

  1. BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 230/2004/QĐ-BTM Hà Nội, ngày 25 tháng 2 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 0230/2003/QĐ-BTM NGÀY 25 THÁNG 02 NĂM 2004 VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN NGHIÊN CỨU VỀ HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO (FTA) BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại; Căn cứ uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ cho Bộ trưởng Bộ Thương mại thành lập Ban Nghiên cứu và Đàm phán về Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) do Bộ Thương mại chủ trì, có đại diện của các Bộ, ngành hữu quan tại khoản 2, Điều 1, Quyết định số 266/2003/QĐ-TTg ngày 17/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển thị trường xuất khẩu hàng hóa giai đoạn 2004-2005; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Xuất khẩu, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Thành lập Ban Nghiên cứu về Hiệp định Thương mại Tự do (FTA), gồm: Trưởng ban: Ông Lương Văn Tự, Thứ trưởng Bộ Thương mại (trường hợp Thứ trưởng Lương Văn Tự đi công tác vắng, Thứ trưởng Trần Đức Minh thay thế trong thời gian Thứ trưởng Lương Văn Tự vắng mặt). Phó Trưởng ban: Ông Trần Quốc Khánh, Vụ trưởng Vụ Chính sách Thương mại Đa biên, Bộ Thương mại. Uỷ ban kiêm thư ký tổng hợp: 01 cán bộ cấp vụ Vụ Xuất nhập khẩu, Bộ thương mại. Các Uỷ viên: - 01 cán bộ cấp vụ Vụ Thị trường Châu á Thái Bình Dương, Bộ Thương mại. - 01 cán bộ cấp vụ Vụ Thị trường Châu Âu, Bộ Thương mại. - 01 cán bộ cấp vụ Vụ Thị trường Châu Mỹ, Bộ Thương mại
  2. - 01 cán bộ cấp vụ Vụ Thị trường Châu Phi, Tây á và Nam á, Bộ Thương mại. - 01 cán bộ cấp vụ Bộ Ngoại Giao. - 01 cán bộ cấp vụ Bộ Tài chính. - 01 cán bộ cấp vụ Bộ Kế hoạch và Đầu tư. - 01 cán bộ cấp vụ Bộ Công nghiệp. - 01 cán bộ cấp vụ Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. - 01 cán bộ cấp vụ Bộ Bưu chính Viễn thông. - 01 cán bộ cấp vụ Bộ Văn hóa Thông tin. - 01 cán bộ cấp vụ Bộ Giao thông - Vận tải. - 01 cán bộ cấp vụ Bộ Tư pháp. - 01 cán bộ cấp vụ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Các Bộ, ngành hữu quan nêu trên cử cán bộ cấp vụ có kinh nghiệm đàm phán về kinh tế - thương mại quốc tế, thông thạo tiếng Anh (hoặc một ngoại ngữ thông dụng khác) tham gia làm Uỷ viên Ban Ngiên cứu Hiệp định Thương mại Tự do (FTA); đồng thời, thông báo Họ tên và địa chỉ liên hệ cho Trưởng ban trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực. Điều 2. Ban nghiên cứu về Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) có nhiệm vụ: 1. Xây dựng quy chế làm việc của ban Nghiên cứu về Hiệp định Thương mại tự do (FTA); trong đó, quy định rõ quyền hạn và trách nhiệm của trưởng ban, Phó Trưởng ban và các Uỷ viên để trình Bộ trưởng Bộ Thương mại xem xét quyết định. 2. Nghiên cứu xu hướng phát triển của FTA trên thế giới và những tác động tới Việt Nam. 3. Đề xuất sách lược của ta trong việc tham gia ký kết và thực hiện các cam kết FTA. 4. Tổ chức xúc tiến, thăm dò khả năng đàm phán FTA với các đối tác tiềm năng. 5. Xây dựng phương án đàm phán FTA với các đối tác tiềm năng trình Bộ trưởng Bộ Thương mại báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
  3. 6. Trên cơ sở phương án được phê duyệt, báo cáo Bộ trưởng Bộ Thương mại xem xét quyết định thành lập Đoàn Đàm phán về Hiệp định Thương mại tự do (FTA) với các đối tác cụ thể. Điều 3. Kinh phí hoạt động của Ban Nghiên cứu về Hiệp định Thương mại tự do (FTA) do ngân sách Nhà nước cấp và tính vào dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Thương mại. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Bộ và các Thành viên Ban Nghiên cứu về Hiệp định Thương mại tự do (FTA) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Trương Đình Tuyển (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản