Quyết định số 25-CT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
47
lượt xem
1
download

Quyết định số 25-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 25-CT về việc lấy ngày 27 tháng 3 làm " Ngày Thể thao Việt Nam" do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 25-CT

  1. CH TNCH H I NG B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRƯ NG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 25-CT Hà N i, ngày 29 tháng 1 năm 1991 QUY T NNH V VI C L Y NGÀY 27 THÁNG 3 LÀM “NGÀY TH THAO VI T NAM” CH TNCH H I NG B TRƯ NG Căn c Lu t T ch c H i ng B trư ng ngày 4 tháng 7 năm 1981; Căn c ngh c a B Văn hoá - Thông tin - Th thao và Du l ch, QUY T Đ NH Đi u 1. L y ngày 27 tháng 3 hàng năm làm "Ngày Th thao Vi t Nam". "Ngày Th thao Vi t Nam" ư c t ch c hàng năm nh m thu hút m i t ng l p nhân dân vào phong trào rèn luy n thân th và các ho t ng văn hoá th thao lành m nh. Đi u 2. B Văn hoá - Thông tin - Th thao và Du l ch xây d ng quy ch ho t ng cho "Ngày Th thao Vi t Nam" các ho t ng t hi u qu thi t th c. Đi u 3. - B trư ng B Văn hoá - Thông tin - Th thao và Du l ch, B trư ng các B , Ch nhi m U ban Nhà nư c, Th trư ng các cơ quan khác thu c H i ng B trư ng, Ch t ch U ban Nhân dân các t nh, thành ph , c khu tr c thu c Trung ương có trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Khánh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản