Quyết định số 26/2003/QĐ-BKHCN về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Namdo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chia sẻ: Nguyen Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
52
lượt xem
1
download

Quyết định số 26/2003/QĐ-BKHCN về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Namdo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 26/2003/QĐ-BKHCN về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Namdo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 26/2003/QĐ-BKHCN về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Namdo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

  1. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NGHỆ NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 26/2003/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỐ 26/2003/QĐ-BKHCN NGÀY 16 THÁNG 9 NĂM 2003 VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nhệ; Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá ngày 24 tháng 12 năm 1999; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành 03 Tiêu chuẩn Việt Nam sau đây: 1. TCVN 6989-1: 2003 CISPR 16-1:1999 Qui định kỹ thuật đối với thiết bị đo và phương pháp đo nhiễu và miễn nhiễm tần số rađiô. Phần 1: Thiết bị đo nhiễu và miễn nhiễm tần số rađi ô 2. TCVN 6211:2003 (ISO 3833:1977) Phương tiện giao thông đường bộ - Kiểu - Thuật ngữ và định nghĩa (soát xét lần 1) 3. TCVN 7271: 2003 Phương tiện giao thông đường bộ - ô tô - phân loại theo mục đích sử dụng. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bùi Mạnh Hải (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản